สมัครติวเตอร์

 

เปิดรับสมัครติวเตอร์สอนพิเศษที่บ้าน ขอเชิญน้องๆนิสิต นักศึกษา หรือผู้ที่จบการศึกษาจากทุกสถาบัน มาเป็นส่วนหนึ่งกับทีมติวเตอร์ของ chulatutorexpress ค่ะ ติวเตอร์ของเราเป็นติวเตอร์และครูสอนพิเศษที่บ้าน ที่เน้นคุณภาพ ทั้งทางด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญในการถ่ายทอด และประสบการณ์(สะสมกับเราได้) 

คุณสมบัติเบื้องต้นของติวเตอร์ที่ดี นอกเหนือจากปริมาณความรู้ที่ติวเตอร์มี

1. ทุ่มเทงานสอน เตรียมเอกสารและสื่อการสอนพร้อมสอนเสมอ หมั่นอัพเดทข้อมูลทางการศึกษาบ่อยๆ การสอนไม่ได้จบแค่ชั่วโมงที่สอน ติวเตอร์ที่ดีต้องเตรียมการสอนล่วงหน้า และอาจจำเป็นต้องนำงานของผู้เรียนมาตรวจสอบผลนอกเวลา ซึ่งเป็นเรื่องปรกติของอาชีพติวเตอร์ ครู อาจารย์

2. ตรงต่อเวลา ไม่ขาดโดยไม่มีความจำเป็น ถ้าจำเป็น ควรแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

3. ศึกษาสไตล์การเรียนรู้ของนักเรียน ปรับเทคนิคการสอน การถ่ายทอดให้เข้ากับผู้เรียน หมั่นติดตามผลการเรียนการสอนอยู่เสมอ แม้ว่าจะสอนจบไปแล้วก็ตาม ควรติดตามผลเป็นระยะตามความเหมาะสม บ่งบอกถึงความใส่ใจของผู้สอนที่มีต่ออาชีพ

4. กรณี น้องๆวัยเรียน ติวเตอร์ควรหมั่นปรึกษากับผู้ปกครองถึงการเรียนของน้องๆ ให้คำแนะนำที่ดีทั้งแก่ผู้ปกครองและผู้เรียน ร่วมกันหาทางแก้ไขสิ่งต่างๆเกี่ยวกับตัวผู้เรียนร่วมกัน

5. พึงระลึกไว้เสมอว่า ไม่มีใครโง่ มีแต่รู้กับไม่รู้ ติวเตอร์ก็เสมือนครู คือการทำหน้าที่ให้ผู้ที่ไม่รู้ ได้รู้ในส่ิงที่พวกเค้ากำลังศึกษา หากถ่ายทอดไปแล้ว ผู้เรียนไม่เข้าใจ ทำไม่ได้ เป็นหน้าที่ของติวเตอร์และครู ที่จะต้องหาทางออกและแนวทางการช่วยเหลือให้กับผู้เรียน

ุ6. นอกเหนือจากการเรียนการสอน ติวเตอร์สามารถเป็นที่ปรึกษาด้านอื่นๆของผู้เรียนได้ตามความเหมาะสม สร้างความรู้สึกที่อบอุ่นแก่ผู้เรียนและผู้ปกครองได้

ไม่ว่าน้องๆจะจบจากสถาบันการศึกษาใด ควรระลึกไว้เสมอว่า อาชีพติวเตอร์นั้นก็เสมือนอาชีพครู ในยามที่เราเป็นผู้เรียนเอง เราอยากได้ครูแบบไหน เราต้องการอะไรจากครู คำตอบย่อมเป็นแนวทางให้เราทราบได้ว่า เมื่อเราทำหน้าที่ติวเตอร์หรือครู เราควรประพฤติปฎิบัตตนเช่นไร เพื่อให้อาชีพติวเตอร์ ไม่ใช่เพียงอาชีพรับจ้างอาชีพหนึ่ง แต่มีความหมายที่ยิ่งใหญ่มากกว่านั้นในด้านของความรู้สึก ความภูมิใจ และการยอมรับ ย่องย่อง นับถือ หากน้องๆต้องการเพียงหารายได้เสริม โดยไม่มีจุดมุ่งหวังให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแก่ผู้เรียน อาชีพติวเตอร์และครูสอนพิเศษ อาจเป็นอาชีพที่ไม่เหมาะสมค่ะ

 

ดูงานสอนได้ที่กลุ่มเฟสบุ๊ค https://web.facebook.com/groups/891278567612790/

 

แอดไลน์เพื่อจองงานสอนหรือติดตามงานสอนอัพเดท

 

        เพิ่มเพื่อน

 

 


 หากน้องๆท่านใดมั่นใจว่า รักการสอน และมีความสามารถจะเป็นติวเตอร์คุณภาพกับเราได้ ทางเรายินดีร่วมงานด้วยค่ะ

Visitors: 145,228