วิชาที่เปิดสอน

ติดต่อพูดคุยกับครูนุกได้โดยตรง โดยกดที่รูป Add Friends ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ
 

เพิ่มเพื่อน    


 

เปิดสอนทั้งระบบปรกติ ระบบสองภาษา (Bilingual) และระบบนานาชาติ (International) ทุกระดับชั้น ทุกวิชา ราคาเริ่มต้น 200/ชม.

 


 

หลักสูตรเตรียมอนุบาล และอนุบาล

  • สอนพิเศษ ระดับเตรียมอนุบาล เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าโรงเรียน ปรับพื้นฐาน ฝึกคิด ฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ่
  • สอนพิเศษ เสริมทักษะ ศิลปะ ดนตรี กีฬา เต้นรำ และวิชาเสริมทักษะทุกวิชา
  • ติวตัวต่อตัว เพื่อเตรียมสอบเข้า ป.1 โรงเรียนสาธิตจุฬา สาธิตเกษตร สาธิตประสานมิตร สาธิตปทุมวัน อัสสัมชัญ โรงเรียนสองภาษาและอินเตอร์ โรงเรียนชื่อดังต่างๆ

หลักสูตรประถมศึกษาปีที่ 1-6

สอนพิเศษตัวต่อตัว ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศิลปะ พละศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษาฝรั่งเศส และภาษาต่างประเทศอื่นๆ ซึ่งลักษณะการสอนพิเศษตัวต่อตัวของเรานั้น เน้นลักษะการสอนพิเศษให้เป็นไปตามความต้องการของผู้เรียน

สอนพิเศษตัวต่อตัว ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 พื่อปรับพื้นฐาน ติวเสริม เพิ่มเกรด

สอนพิเศษตัวต่อตัว ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 เพื่อติวเข้ม ติวข้อสอบ ทั้งสอบกลางภาคและปลายภาค

สอนพิเศษตัวต่อตัว ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 เพื่อดูแลการบ้าน สอนการบ้าน ช่วยทำรายงาน

สอนพิเศษตัวต่อตัว ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 พื่อการสอบแข่งขัน สสวท, O-Net

สอนพิเศษตัวต่อตัว ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 เพื่อติวสอบเข้าโรงเรียนชื่อดัง เช่น โรงเรียนหอวัง โรงเรียนสตรีวิทยา โรงเรียนเขมมะ โรงเรียนอัสสัมชัญ โรงเรียนเซนต์โยเซฟ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย โรงเรียนเซนต์คาเบรียล โรงเรียนอัมพรไพศาล โรงเรียนราชินี และโรงเรียนสาธิตทั่วประเทศ เป็นต้น

หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น

เรียนพิเศษตัวต่อตัว ระดับ ม.1 ม.2 ม.3 วิชาคณิตศาสตร์ ิวิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน ภาษาเยอรมัน ภาษาฝรั่งเศส และภาษาต่างประเทศอื่นๆ ซึ่งลักษะการติวหรือเรียนพิเศษตัวต่อตัวของทางเรานั้น เน้นให้เป็นไปตามความต้องการของผู้เรียน

เรียนพิเศษตัวต่อตัว ระดับ ม.1 ม.2 ม.3 เพื่อปรับพื้นฐาน ติวเสริม เพิ่มเกรด

เรียนพิเศษตัวต่อตัว ระดับ ม.1 ม.2 ม.3 เพื่อติวเข้ม ติวข้อสอบ ติวเตรียมสอบกลางภาค ติวเตรียมสอบปลายภาค

เรียนพิเศษตัวต่อตัว ระดับ ม.1 ม.2 ม.3 เพื่อสอนและดูแลการบ้าน

เรียนพิเศษตัวต่อตัว ระดับ ม.1 ม.2 ม.3 เพื่อตะลุยโจทย์เตรียมสอบกลางภาค สอบปลายภาค

เรียนพิเศษตัวต่อตัว ระดับ ม.1 ม.2 ม.3 เพื่อติวสอบ O-Net (โอเน็ต)

เรียนพิเศษตัวต่อตัว ระดับ ม.1 ม.2 ม.3 เพื่อติวสอบเข้า ม.4 โรงเรียนชื่อดังต่างๆ เช่น โรงเรียนเตรียมอุดม โรเงรียนหอวัง โรงเรียนบดินทร์ มหิดล โรงเรียนสาธิต และโรงเรียนชื่อดังต่างๆ

รับติวสอบ โอเน็ต (O-Net) ทั้งแบบเดี่ยว และแบบกลุ่มทั่วประเทศ

เราสามารถจัดส่งติวเตอร์สอนพิเศษไปยังโรงเรียนต่างๆ ได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพียงเพื่ออยากให้น้องๆที่ได้รับการติวจากพี่ๆ ติวเตอร์ของเรา สามารถสอบ O-Net ได้คะแนนสูงๆ อย่างที่หวังไว้ เพื่อต่อยอดความสำเร็จทางการศึกษาของน้องๆ โดยที่ติวเตอร์ของเราสามารถเดินทางไปได้เอง หาที่พักได้เอง และเตรียมเอกสารการสอน และสื่อการเรียนการสอนได้เอง ติวเตอร์ตัวต่อตัวของเรามีประสบการณ์การติว O-Net มาเป็นอย่างดี อีกทั้งเทคนิคเฉพาะของติวเตอร์แต่ละคน จะช่วยให้น้องๆ เข้าใจและสามารถทำคะแนนได้ดีมากยิ่งขึ้น

หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายและประกาศนียบัตรวิชาชีพ

สอนพิเศษตามบ้าน ระดับ ม.4 ม.5 ม.6 วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ คอมพิวเตอร์ บัญชี สถิติ ถาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษาจีน ภาษาเยอรมัน ภาษาฝรั่งเศส และภาษาต่างประเทศอื่นๆ การสอนพิเศษตามบ้านของติวเตอร์ของเรานั้น เราเน้นเพื่อ

สอนพิเศษตามบ้าน ระดับ ม.4 ม.5 ม.6 เพื่อปรับพื้นฐาน ติวเสริมเพิ่มเกรด ดูแลการบ้าน และเตรียมสอบเข้าระดับมหาวิทยาลัย

สอนพิเศษตามบ้าน ระดับ ม.4 ม.5 ม.6 เพื่อเตรียมสอบ GAT เชื่อมโยง และ GAT ภาษาอังกฤษ

สอนพิเศษตามบ้าน ระดับ ม.4 ม.5 ม.6เพื่อเตรียมสอบ PAT คณิตศาสตร์ วิทย์ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ

สอนพิเศษตามบ้าน ระดับ ม.4 ม.5 ม.6 เพื่อติวสอบ IGCSE และ ติวสอบ GED ทุกวิชา

หลักสูตรสอบเข้ามหาวิทยาลัย

สอนพิเศษที่บ้าน หรือการสอนพิเศษนอกสถานที่ของเรา เน้นการติวตัวต่อตัว สอนสด สอนออนไลน์ ตามความสะดวกของผู้เรียน

สอนพิเศษที่บ้าน เพื่อติวสอบ Smart1 (Smart-I) ติวเตรียมสอบตรงเข้าธรรมศาสตร์

สอนพิเศษที่บ้าน เพื่อติวสอบตรงของจุฬา ธรรมศาสตร์ มหิดล ศิลปากร ลาดกระบัง เกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศ

สอนพิเศษที่บ้าน เพื่อเติวสอบ SAT part Math และ SAT part English

สอนพิเศษที่บ้าน เพื่อติวสอบสอบ TOEFL, ติวสอบ IELTS, ติวสอบ TU-GET, ติวสอบ CU-TEP, และ ติวสอบ CU-ATT

 

หลักสูตรอุดมศึกษาและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

สอนพิเศษที่บ้าน ระดับมหาวิทยาลัย เพื่อติวสอบวิชา สถิติ บริหารธุรกิจ กฏหมาย กลศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน และภาษาต่างประเทศอื่นๆ

สอนพิเศษนอกสถานที่ ระดับมหาวิทยาลัย เพื่อติวสอบกลางภาค สอบปลายภาค ติวเสริม ติวเพิ่มเกรด

รับติวสอบทุกประเภท

ติวสอบ SAT GAT PAT O-NET GED IGCSE TOEIC TOEFL IELTS CU-TEP CU-ATT TU-GET และข้อสอบทุกประเภท

ติวเตอร์ของจุฬาติวเตอร์เอ็กเพรส เป็นติวเตอร์คุณภาพที่มีความชำนาญในข้อสอบแต่ละประเภท ติวเตอร์แต่ละท่านที่ติวข้อสอบแต่ละประเภทนั้น ผ่านประสบการณ์การติวข้อสอบประเภทนนั้นๆมาเป็นอย่างดี มีความเชี่ยวชาญในติวและสอน และอัพเดทข้อมูลข้อสอบใหม่ๆ อยู่เสมอ การติวจะเน้นปรับพื้นฐานของผู้เรียน สำหรับผู้เรียนที่มีพื้นฐานมาไม่ค่อยดีนัก และให้ฝึกทำข้อสอบบ่อยๆ โดยชี้ให้เห็นถึงเทคนิคการทำ รวมทั้งบรรดาเนื้อหาในข้อสอบที่ออกบ่อยที่สุด เพื่อให้ผู้เรียนสามารถทำข้อสอบได้คะแนนตามเป้าหมาย

หลักสูตรบุคคลทั่วไป

ครูสอนพิเศษ ที่บ้าน และติวเตอร์ตามบ้านของเรานั้น สามารถติวเพื่อจุดประสงค์

ครูสอนพิเศษ ที่บ้าน เพื่อติวสอบ TOEIC

ครูสอนพิเศษที่บ้าน เพื่อสอนพิเศษสนทนา ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษาเยอรมัน ภาษาฝรั่งเศส ภาษารัสเซีย และภาษาต่างประเทศอื่นๆ

ครูสอนพิเศษที่บ้าน เพื่อสอนพิเศษสนทนาภาษาไทย สำหรับชาวต่างชาติ

เรียนภาษากับอาจารย์ชาวต่างชาติ เจ้าของภาษา รับสอนพิเศษ ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษาจีน ภาษาฝรั่งเศส ภาษารัสเซีย และภาษาต่างประเทศอื่นๆ

เรียนภาษาอังกฤษ กับเจ้าของภาษา ทั้งแบบเดี่ยวและกลุ่มได้แล้ววันนี้ สามารถเหมาจ่ายเป็นคอร์ส หรือจ่ายเป็นครั้งได้ ราคาเริ่มต้นที่ 500 บาท ต่อชั่วโมง สำหรับแบบเดี่ยว ยิ่งเรียนเป็นกลุ่มยิ่งถูกลงอีก อาจารย์ชาวต่างชาติของเรา เป็นอาจารย์ประจำสถาบัน มีประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษมาก่อน ไม่ใช่ชาวต่างชาติที่มา work and travel ในเมืองไทย เพราะฉะนั้นรับประกันได้ว่า ท่านจะได้รับการสอนที่เป็นขั้นตอน และอย่างถูกวิธี เพื่อให้ท่านสามารถใช้และพูดภาษาอังกฤษได้อย่างเจ้าของภาษาด้วยระยะเวลาอันสั้น ปรึกษาได้ที่ 083-9995790 

Learning Thai language is easy. Start with our skilled teachers today!

Our courses take you from absolute beginner to a confident Thai speaker. By our skilled teachers, you will be able to speak Thai sooner than you thought possible. Moreover, you don't have to travel though terrible traffic because we can deliver our teachers to anywhere you would like to study. It costs from only 350 Baht an hour including a teacher's travelling expense and worksheets. What are you waiting for? Contact us today! Tel. 083-999-5790 (English)

 

タイ語を学ぶのは簡単なことです。経験豊かな講師たちと今日からさっそく勉強を始めましょう!
私たちの提供する各種コースは、初心者の方からある程度話すことができる方まで幅広く対応することができます。私たちの講師と学べば、きっと想像していたよりも早くタイ語を話すことができるようになるでしょう。また、生徒の皆さんはクラスに通うためにイライラする交通渋滞の心配をする必要もありません。私たちは生徒の皆さんがクラスを受けたい場所まで、講師を派遣致します。受講料は1時間あたり350バーツから承っておりますが、講師陣の交通費や教材費などはこの受講料にすべて含まれておりますので、ご安心ください。

さあ、タイ語を勉強するのにもう何も迷うことはありません。さっそくお電話ください!
098-551-3600(日本語窓口)

เรียนภาษาญี่ปุ่นกับติวเตอร์ญี่ปุ่นและติวเตอร์ไทยได้แล้ววันนี้

จุฬาติวเตอร์เอ็กเพรสพร้อมจัดส่งติวเตอร์สอนภาษาญุี่ปุ่น ทั้งเจ้าของภาษาและติวเตอร์ไทยที่จบเอกภาษาญี่ปุ่นโดยตรง เริ่มต้นตั้งแต่พื้นฐานจนถึงระดับสูง ค่าเรียนเริ่มต้นที่ 350 บาท/ชั่วโมง ครบสี่ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน นักเรียนบางท่านคิดว่าภาษาญี่ปุ่นยาก โดยเฉพาะทักษะเขียนและอ่าน เนื่องจากภาษาญี่ปุ่นนั้นใช้ตัวอักษรถึง 3 แบบ ได้แก่ คันจิ ฮิรางานะ และคาตาคานะ ใน 1 ประโยคจะใช้ตัวอักษรทั้ง 3 แบบร่วมกัน แต่ด้วยติวเตอร์คุณภาพของเราจะทำให้ท่านรู้สึกได้ว่า การเรียนภาษาญี่ปุ่นนั้นไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป เพื่อให้ท่านสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้ดีเพื่อการสนทนาในเหตุการณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ทำงาน โรงเรียน มหาวิทยาลัย และสถานการณ์ทั่วไป 

มั่นใจกับติวเตอร์ของเรา ติดต่อ 083-999-5790

Special Education Needs

Our special education needs teachers provide a general education to children who have behavioral, emotional and learning difficulties or who are considered to be gifted. All of our teachers experience in Asperger, Autism and Dyslexic for many years as this kind of job needs a very skilled teacher. It costs from 700 ฿ an hour including teacher's travelling expense and worksheets. 

This is one of our experienced teachers, Miss Nanapad Sitthisedkoon (Kroo Nook) who is now working for us and as one on one special education needs support in all subjects at St.Andrews International School. For more details contact us; 083-9995790

ครูสอนพิเศษสำหรับเด็กพิเศษของเรานั้นจะสอนพิเศษให้กับน้องๆเด็กพิเศษในทักษะวิชาทั่วๆไป เทียบเท่ากับน้องๆเด็กปรกติ แต่การสอนสำหรับน้องๆเด็กพิเศษนั้นย่อมมีวิธีการที่แตกต่างกันออกไป ตามแต่ละประเภทของความพิเศษ จุฬาติวเตอร์เอ็กเพรส พร้อมจัดส่งครูสอนเด็กพิเศษ ที่มีประสบการณ์และความชำนาญพิเศษกับน้องๆเหล่านี้ เพราะเป็นงานที่ไม่ใช่ทุกคนจะสามารถทำได้ ทางเราจึงได้ทำการเลือกและคัดสรรมาเป็นอย่างดี อัตราค่าเรียนเริ่มต้นที่ 700 บาท/ชั่วโมง

ครูนุ๊ก หนึ่งในครูผู้เชี่ยวชาญสอนเด็กพิเศษของเรา 

"สำหรับเด็กพิเศษที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้นั้น ดิฉันมีประสบการณ์กับเด็กที่จัดอยู่ในประเภท Asperger, Autism และ Dyslexic มาเป็นเวลาสามปี โดยวิธีการสอนนั้น ดิฉันจะเซตแผนการเรียนรู้เป็นรายเฉพาะบุคคล หลังจากนั้นจะพยายามใช้วิธีการต่างๆให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้ แก้ทั้งปัญหาทางด้านพฤติกรรมและวิชาการต่างๆ ท่านสามารถรับคำปรึกษาเพื่อเจ้าหญิงและเจ้าชายน้อยๆ ของท่านได้นะคะ"

ติดต่อพูดคุยกับครูนุกได้โดยตรง โดยกดที่รูป Add Friends ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ
 

เพิ่มเพื่อน                                                    

หรือโทร 083-999-5790

จัดส่งและคัดสรรติวเตอร์โดย ครูนุก ชัชชญา คอร์เรีย

ปริญญาโท พัฒนศึกษา ภาควิชานโยบายและการจัดการความเป็นผู้นำทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท การสอนภาษาอังกฤษ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Visitors: 96,335