ติวเตอร์จุฬา

ติวเตอร์สอนพิเศษของเรา เป็นติวเตอร์สอนที่บ้านคุณภาพ ทางเราเน้นคุณสมบัติที่ครบถ้วน ตรงตามความต้องการของผู้เรียนและผู้ปกครองเป็นสำคัญ ท่านสามารถระบุคุณสมบัติของติวเตอร์ได้ทุกคุณสมบัติ ไม่ว่าจะเป็น มหาวิทยาลัยที่ติวเตอร์กำลังศึกษาอยู่หรือจบการศึกษา สามารถระบุได้ว่าจะเป็น ติวเตอร์ จุฬา ธรรมศาสตร์ มหิดล เกษตรศาสตร์ ศิลปากร หรือจะเป็นจากสถาบันชื่อดังอื่นๆ รวมไปถึงเพศ อายุ บุคลิก อุปนิสัย และสไตล์การสอนของติวเตอร์และครูสอนพิเศษที่บ้าน เพื่อเราจะสามารถจัดหาติวเตอร์ได้ตรงใจท่านมากที่สุดค่ะ

ติดต่อพูดคุยกับครูนุกได้โดยตรง โดยกดที่รูป Add Friends ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ
 

เพิ่มเพื่อน                                                    

หรือโทร 083-999-5790


ส่วนหนึ่งของติวเตอร์และครูสอนพิเศษของเรา เช็คประวัติเพิ่มเติมได้โดยกรอกแบบฟอร์มติดต่อกลับ หรือโทรมาที่ 083-999-5790

ที่ CHULATUTOREXPRESS ผู้เรียนสามารถระบุคุณสมบัติของครูสอนพิเศษและติวเตอร์ตัวต่อตัวได้ตามต้องการ ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัย คณะ สาขา เพศ เทคนิคการสอน บุคลิกภาพ และคุณสมบัติอื่นๆได้ดังใจ เพราะเรามีครูสอนพิเศษและติวเตอร์ตัวต่อตัว สอนนอกสถานที่จาก ติวเตอร์จุฬา ติวเตอร์มหิดล ติวเตอร์ธรรมศาสตร์ และจากทุกมหาวิทยาลัย ทุกคณะ ทุกสาขา บริการสอนทั่วกรุงเทพและปริมณฑล  

 

 

 


 • ติวเตอร์ตัวต่อตัว
  ติวเตอร์พี่นิก (ติวเตอร์จุฬา)

  นางสาวสิริลักษณ์ เจริญนพคุณศรี ปริญญาตรี
  เศรษฐศาสตร์ การเงิน
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ติวเตอร์ตัวต่อตัว
  ติวเตอร์พี่เอ็ม (ติวเตอร์จุฬา)

  นายพงษ์พันธ์ จักรแก้ว
  ปริญญาโทปิโตรเลียมและปิโตเคมี
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รับสอนพิเศษที่บ้าน
  ติวเตอร์พี่เป๊ก (ติวเตอร์มหิดล)

  นางสาวธนิตา ชูศร
  ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์
  มหาวิทยาลัยมหิดล
 • รับสอนพิเศษที่บ้าน
  ติวเตอร์พี่เบียร์ (ติวเตอร์จุฬา)

  นางสาวจิตสุชา ดาราเย็น
  ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ เอกโลหการ
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ติวเตอร์แป๋ว
  ติวเตอร์พี่แป๋ว (ติวเตอร์จุฬา)

  นางสาวนฤมล ล้วนเลิศ
  คณะนิเทศศาสตร์ สาขา Public Relations
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รับสอนพิเศษ
  ติวเตอร์พี่บลิ้งค์ (ติวเตอร์จุฬา)

  นางสาวณัฐวินิจ จิตร์งาม
  ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ติวเตอร์เดือน
  ติวเตอร์พี่เดือน (ติวเตอร์ธรรมศาสตร์)

  นางสาวอรวรรยา งามสง่า
  ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ สาขาแพ่งและพาณิชย์
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ติวเตอร์แตงเม
  ติวเตอร์พี่แตงเม (ติวเตอร์จุฬา)

  นางสาวขวัญชนก มั่นหมาย ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ปริญญาโท นวัตกรรมนิเทศศาสตร์เพื่อการพัฒนา
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 • ติวเตอร์ตัวต่อตัว
  ติวเตอร์พี่ออม (ติวเตอร์จุฬา)

  นางสาวศรัณย์ธร สุขศรี
  ปริญญาตรี อักษรศาสตร์ เอกภาษาญี่ปุ่น
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ติวเตอร์ตัวต่อตัว
  ติวเตอร์พี่ชิงชิง (ติวเตอร์จุฬา)

  นางสาวจริญญา วานิชชินชัย ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ติวเตอร์ตัวต่อตัว
  ติวเตอร์พี่หนุ่ย (ติวเตอร์จุฬา)

  นายไพรัชต์ รอดโพธิ์ทอง
  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รับสอนพิเศษที่บ้าน
  ติวเตอร์พี่เอมมี่ (ติวเตอร์จุฬา)

  นางสาวเอมมิกา ธานีรัตน์
  ปริญญาตรี ครุศาสตร์ เอกคณิตศาสตร์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สอนพิเศษที่บ้าน
  ติวเตอร์พี่ทอป (ติวเตอร์จุฬา)

  นายพงษ์พัฒน์ ประวัง
  ปริญญาโท วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สอนพิเศษที่บ้าน
  ติวเตอร์พี่จิ๊บ (ติวเตอร์ธรรมศาสตร์)

  นางสาวเหมือนฝัน ธัญญศรีชัย
  ปริญญาโท MBA
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • สอนพิเศษที่บ้าน
  ติวเตอร์พี่แพร (ติวเตอร์มหิดล)

  นางสาวพบพร เจียสกุล
  ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประกันภัย
  มหาวิทยาลัยมหิดล
 • สอนพิเศษที่บ้าน
  ติวเตอร์พี่นีล (ติวเตอร์เกษตร)

  นางสาวอชิรญาณ์ สายวิภู ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • สอนพิเศษที่บ้าน
  ติวเตอร์พี่ดาว (ติวเตอร์ศิลปากร)

  นางสาวกรธิดา ลอยหา
  ปริญญาตรี อักษรศาสตร์
  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • สอนพิเศษที่บ้าน
  ติวเตอร์พี่เจเจ (ติวเตอร์ธรรมศาสตร์)

  นางสาววิภาวีร์ ศรีนิธี
  ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • สอนพิเศษที่บ้าน
  ติวเตอร์พี่หนุงหนิง (ติวเตอร์เกษตร)

  นางสาวอัจจนา โกดถา
  ปริญญาตรี อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • รับสอนพิเศษที่บ้าน
  ติวเตอร์พี่เฟรช (ติวเตอร์ธรรมศาสตร์)

  นางสาวนุชจรีย์ จัดพูล
  ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • รับสอนพิเศษที่บ้าน
  ติวเตอร์พี่อ๋อ (ติวเตอร์จุฬา)

  นางสาวนิศาชล พันธ์ชิต
  ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ เอกชีวเคมี
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รับสอนพิเศษ
  ติวเตอร์พี่เกิล (ติวเตอร์มหิดล)

  นางสาวภารวี วรกิตติพันธ์
  ปริญญาตรี สัตวแพทยศาสตร์
  มหาวิทยาลัยมหิดล
 • รับสอนพิเศษที่บ้าน
  ติวเตอร์พี่โอ๋ (ติวเตอร์มหิดล)

  นางสาวรัตนา แซ่อึ้ง
  ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ เอกภาษาไทย
  มหาวิทยาลัยมหิดล
 • สอนพิเศษตามบ้าน
  ติวเตอร์พี่จีจี้ (ติวเตอร์จุฬา)

  นางสาวจินห์จุฑส มาโหมด ปริญญาตรี สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สอนพิเศษตามบ้าน
  ติวเตอร์มัยจัง (ติวเตอร์ ธรรมศาสตร์)

  นางสาวมาอิ ชิมิซึ
  ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ ภาษาศาสตร์
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • สอนพิเศษตามบ้าน
  ติวเตอร์พี่หยก

  นางสาวแสงระวี ตันเจริญลาภ ปริญญาโท Environmental Management
  University of Queensland
 • สอนพิเศษที่บ้าน
  ติวเตอร์พี่จันหอม (ติวเตอร์จุฬา)

  นางสาวสัตตกมล ตัมพานุวัตร ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สอนพิเศษที่บ้าน
  ติวเตอร์พี่พร (ติวเตอร์มหิดล)

  นางสาวพรพิมล กกนอก
  ปริญญาตรี วิทยาลัยศาสนศึกษา
  มหาวิทยาลัยมหิดล
 • สอนพิเศษที่บ้าน
  ติวเตอร์พี่อู๋ (ติวเตอร์จุฬา)

  นายวรวุฒิ พฤกษาวนกิจ
  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้า
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สอนพิเศษที่บ้าน
  ติวเตอร์พี่โอ๊ต (ติวเตอร์ธรรมศาสตร์)

  นายจิณณวัตร ช้อยคล้าย ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ เอกจิตวิทยา
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • สอนพิเศษที่บ้าน
  ติวเตอร์พี่ผึ้ง (ติวเตอร์จุฬา)

  นางสาวชนิกา พึ่งเพียร
  ปริญญาตรี สัตวแพทยศาสตร์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รับสอนพิเศษ
  ติวเตอร์พี่เมดี้ (ติวเตอร์ธรรมศาสตร์)

  นางสาวศุภิสรา โกยสมบูรณ์ ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • สอนพิเศษที่บ้าน
  ติวเตอร์พี่เยลลี่ (ติวเตอร์มหิดล)

  นางสาวสุรางคนางค์ เคียงกิติวรรณ ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ ภาษาไทย
  มหาวิทยาลัยมหิดล
 • รับสอนพีเศษที่บ้าน
  ติวเตอร์พี่แนท (ติวเตอร์ธรรมศาสตร์)

  นางสาวธนพร เสถียรขันธ์
  ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • สอนพิเศษตามบ้าน
  ติวเตอร์พี่สุ (ติวเตอร์ลาดกระบัง)

  นางสาวสุชาดา สุริวงษ์
  ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ภาษาญี่ปุ่น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
 • สอนพิเศษที่บ้าน
  ติวเตอร์พี่เขม (ติวเตอร์ศิลปากร)

  นางสาวเขม วณาสุวรรณวิช ปริญญาตรี อักษรศาสตร์
  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • สอนพิเศษที่บ้าน
  ติวเตอร์พี่อีฟ (ติวเตอร์เกษตร)

  นางสาวพรชนก เจนเขตการณ์ ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • สอนพิเศษที่บ้าน
  ติวเตอร์พี่จิ๊บ (ติวเตอร์จุฬา)

  นางสาวพันธ์พิมาศ อุ่นเรือน ปริญญาตรี สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รับสอนพิเศษที่บ้าน
  ติวเตอร์พี่จ๋อมแจ๋ม (ติวเตอร์เกษตร)

  นางสาวนภัสนันท์ วิชัยโน
  ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์ ธุรกิจและคอมพิวเตอร์
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • รับสอนพิเศษที่บ้าน
  ติวเตอร์พี่กิ๊บ (ติวเตอร์มหิดล)

  นางสาวกรกนก อรรถผลการดี ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประกันภัย มหาวิทยาลัยมหิดล
 • รับสอนพิเศษที่บ้าน
  ติวเตอร์พี่นาว (ติวเตอร์เกษตร)

  นางสาวอสมาภรณ์ จัทรสกุล ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • รับสอนพิเศษ
  ติวเตอร์พี่ออม (ติวเตอร์จุฬา)

  นางสาวศิรประภา แสนเดช
  ปริญญาตรี จิตวิทยา
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สอนพิเศษตามบ้าน
  ติวเตอร์พี่แนน (ติวเตอร์เกษตร)

  นางสาวฐานิสรา สุสุทธิ
  ปริญญาตรี มนุษยศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • รับสอนพิเศษ
  ติวเตอร์พี่ก้อย (ติวเตอร์ลาดกระบัง)

  นางสาวนริศรา นาคำโฮม
  ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
 • สอนพิเศษตามบ้าน
  ติวเตอร์พี่ปั้น (ติวเตอร์จุฬา)

  นายจิรวัฒน์ ดีหมื่นไวย์
  ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ ธรณีวิทยา
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สอนพิเศษตามบ้าน
  ติวเตอร์พี่พิม (ติวเตอร์ธรรมศาสตร์)

  นางสาวภัทราถร เหมกรณ์
  ปริญญาตรี นิติศาสตร์
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • สอนพิเศษที่บ้าน
  ติวเตอร์พี่หลิน (ติวเตอร์ธรรมศาสตร์)

  นางสาวศิริพร วีระสุวรรณ
  ปริญญาตรี สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • สอนพิเศษตามบ้าน
  ติวเตอร์พี่มิว (ติวเตอร์ธรรมศาสตร์)

  นางสาวศกลรัตน์ วิเศษสินธพ ปริญญาตรี แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • สอนพิเศษตามบ้าน
  ติวเตอร์พี่อ้น (ติวเตอร์ธรรมศาสตร์)

  นายเจณณ์สพัฒน์ ปณิตจิตต์ ปริญญาตรี สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • สอนพิเศษตามบ้าน
  ติวเตอร์พี่เนตร (ติวเตอร์มหิดล)

  นางสาวชนกนันท์ เลียงอุดม ปริญญาตรี ทันตะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • สอนพิเศษที่บ้าน
  ติวเตอร์พี่เฟิร์น (ติวเตอร์ธรรมศาสตร์)

  นางสาวชนาพร ภมรเวชวรรณ ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ เอกภูมิศาสตร์
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • รับสอนพิเศษ
  ติวเตอร์พี่เก่ง (ติวเตอร์ธรรมศาสตร์)

  นายอัษฎกร ด่านวิานิชกุล
  ปริญญาตรี SIIT Engineer
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • รับสอนพิเศษ
  ติวเตอร์พี่แบงก์ (ติวเตอร์ธรรมศาสตร์)

  นายกษิติ หลากสุขถม
  ปริญญาตรี นิติศาสตร์
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • รับสอนพิเศษ
  ติวเตอร์พี่มุก (ติวเตอร์มหิดล)

  นางสาวมุกมณี กองชนะสมบัติ ปริญญาตรี แพทยศาสตร์ศิราชพยาบาล
  มหาวิทยาลัยมหิดล
 • รับสอนพิเศษ
  ติวเตอร์พี่ติ๊ดตี่ (ติวเตอร์ธรรมศาสตร์)

  นางสาวพิชญาภา เพ็ชรแก้ว
  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ติวเตอร์ตัวต่อตัว
  ติวเตอร์พี่ใหม่ (ติวเตอร์จุฬา)

  นางสาวณัฐนิช บูรณะโอสถ ปริญญาตรี อักษรศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่น
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สอนพิเศษที่บ้าน
  ติวเตอร์พี่มิ้ง (ติวเตอร์จุฬา)

  นางสาวบุณฑริกา ฉัตรบูรณยนต์ ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ติวเตอร์สอนตามบ้าน
  ติวเตอร์พี่เอิ๊ต (ติวเตอร์ธรรมศาสตร์)

  นางสาวเฌนิศา ศรีสด
  ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ การระหว่างประเทศ
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • รับสอนพิเศษ
  ติวเตอร์พี่บีม (ติวเตอร์ธรรมศาสตร์)

  นางสาวปิยาพร จารุเกษตรสิน ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่น
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • รับสอนพิเศษ
  ติวเตอร์พี่แจน (ติวเตอร์จุฬา)

  นางสาวรวิสรา สัตยาบัน
  ปริญญาตรี นิติศาสตร์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รับสอนพิเศษ
  ติวเตอร์พี่มด (ติวเตอร์ธรรมศาสตร์)

  นางสาวกรกนก ศรีชูวงษ์
  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ติวเตอร์ตัวต่อตัว
  ติวเตอร์พี่เตย (ติวเตอร์ธรรมศาสตร์)

  นางสาวจิตรกร สุขตระกูล
  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์
  ปริญญาโท MBA AIT
 • รับสอนพิเศษ
  ติวเตอร์พี่ไอริณ (ติวเตอร์จุฬา)

  นางสาวไอริณ จัทร์สุนทร
  ปริญญาตรี ภาษาและวัฒนธรรม สเปน
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ติวเตอร์ตามบ้าน
  ติวเตอร์พี่อาย (ติวเตอร์จุฬา)

  นางสาวพัชร์สุภา พันธุ์ปกรณ์ ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ติวเตอร์สอนตามบ้าน
  ติวเตอร์พี่แพร (ติวเตอร์มหิดล)

  นางสาวบุณยาพร ผึ้งไผ่งาม ปริญญาตรี International College Bio Medical Science มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ติวเตอร์สอนตามบ้าน
  ติวเตอร์พี่ปุ๊ก (ติวเตอร์เกษตร)

  นางสาวปัทมา ลีวิริยะพันธู์
  ปริญญาตรี มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ติวเตอร์ตามบ้าน
  ติวเตอร์พี่จุ๊ (ติวเตอร์เกษตร)

  นางสาวปาลิตา วิเลิศรัมย์
  ปริญญาตรี วนศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีงานไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • รับสอนพิเศษ
  ติวเตอร์พี่โบ๊ท (ติวเตอร์ธรรมศาสตร์)

  นางสาวรัชนี จรรยาพัฒนกุล
  ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • รับสอนพิเศษที่บ้าน
  ติวเตอร์พี่มิว (ติวเตอร์ลาดกระบัง)

  นายณัฐกูล ภูมิภักดี
  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ โทรคมนาคม
  พระจอมเกล้าลาดกระบัง
 • รับสอนพิเศษ
  ติวเตอร์พี่ตาล (ติวเตอร์พระจอมเกล้าธนบุรี)

  นายกรภัทร พอกพูลขำ
  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • รับสอนพิเศษ
  ติวเตอร์พี่ปลา (ติวเตอร์มศว)

  นางสาวปุณญาพร แสงนวล ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
 • รับสอนพิเศษที่บ้าน
  ครูพี่ตั๊ก

  นางสาวนิภาพร เถาคำแก้ว
  ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ เคมี
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
 • รับสอนพิเศษที่บ้าน
  ครูพี่เก่ง

  นายก้องเกียรติ ฉัตรสกุล
  ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เอกภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  ปริญญาโท มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
  มหาวิทยาลัยบูรพา
  ปัจจุบันเป็น cabin crew สายการบิน ANA
 • รับสอนพิเศษ
  ครูพี่แพร

  นางสาวอำพวัน เอมบัณฑิต
  ปริญญาตรี คณะโบราณคดี เอกภาษาไทย
  มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ เอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ปริญญาโท คณะโบราณคดี สาขาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • รับสอนพิเศษที่บ้าน
  ครูพี่ทราย

  นางสาวกิรณา จันทรถิรยืนยง ปริญญาตรี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยบูรพา Diploma in Marketing/ Australian Pacific College
  ปริญญาโท คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
  มหาวิทยาลัยบูรพา
 • รับสอนพิเศษ
  ติวเตอร์พี่คีย์ (ติวเตอร์เกษตร)

  นางสาวชิดชนก เจริญรัมย์
  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • รับสอนพิเศษ
  ติวเตอร์พี่แนท (ติวเตอร์เกษตร)

  นางสาวนันท์ฐิตา โสพรรณพนิชกุล
  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ สหกรณ์
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ การจัดการ
  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • รับสอนพิเศษ
  ติวเตอร์พี่เจ (ติวเตอร์จุฬา)

  นางสาวสรวงสุดา มาเวหา
  ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ เคมี
  เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รับสอนพิเศษ
  ติวเตอร์พี่มินท์ (ติวเตอร์พระนครเหนือ)

  นางสาวฐิติวรรณ แสงภัคดีจิต
  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้า
  พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • รับสอนพิเศษ
  ติวเตอร์พี่ฝ้าย (ติวเตอร์ธรรมศาสตร์)

  นางสาวปาลิดา รักวิชากร
  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • รับสอนพิเศษ
  ติวเตอร์พี่มะปราง (ติวเตอร์มหิดล)

  นางสาวปรางค์บุญ แสงอำพันธ์
  ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
  มหาวิทยาลัยมหิดล นานาชาติ
 • รับสอนพิเศษ
  ติวเตอร์พี่ปาล์ม (ติวเตอร์เกษตร)

  นางสาวปารวีร์ สุวรรณสว่าง
  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การจัดการผลิต
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • รับสอนพิเศษ
  ติวเตอร์พี่กิ้ม (ติวเตอร์จุฬา)

  นางสาวพรศิริ วัฒนาเอี๊ยมพันธ์
  ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รับสอนพิเศษ
  ติวเตอร์พี่นิว (ติวเตอร์จุฬา)

  นายธนกร วัชรินทร์
  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รับสอนพิเศษ
  ติวเตอร์พี่นิ้ง (ติวเตอร์ธรรมศาสตร์)

  นางสาวสกาวรัตน์ เกษมธนพฤทธ์
  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ เคมี
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นานาชาติ
 • รับสอนพิเศษ
  ติวเตอร์พี่หนุงหนิง (ติวเตอร์มช)

  นางสาวชิดชนก จันทาทับ
  ปริญญาตรี มนุษยศาสตร์ ภาษาไทย
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • รับสอนพิเศษ
  ติวเตอร์พี่ต๊อป (ติวเตอร์มหิดล)

  นายณัฐธพงษ์ ช้างขนุน
  ปริญญาตรี วิทยาลัยนานาชาติ ธุรกิจระหว่างประเทศ
  มหาวิทยาลัยมหิดล
 • รับสอนพิเศษ
  ติวเตอร์พี่นุ้ก (ติวเตอร์ธรรมศาสตร์)

  นางสาวธนัญญา รัตนาโภ
  ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ อังกฤษอเมริกันศึกษา
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นานาชาติ
 • รับสอนพิเศษ
  ติวเตอรืพี่ฝน (ติวเตอร์เกษตร)

  นางสาวธนัชพร ธนวัฒน์
  ปริญญาตรี มนุษยศาสตร์ ภาษาไทย
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • รับสอนพิเศษ
  ติวเตอร์พี่อาร์ต (ติวเตอร์จุฬา)

  นายนพพงศธร ธรรมชัย
  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
  มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเคมี
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รับสอนพิเศษ
  ติวเตอร์พี่หนุงหนิง (ติวเตอร์ธรรมศาสตร์)

  นางสาวนรินทร์ ทาหอม
  ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • รับสอนพิเศษ
  ติวเตอร์พี่ออย (ติวเตอร์ธรรมศาสตร์)

  นางสาวปาณิศา เคลื่อนคล้อย
  ปริญญาตรี นิติศาสตร์
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • รับสอนพิเศษ
  ติวเตอร์พี่จุ้น (ติวเตอร์ธรรมศาสตร์)

  นายณัฐพงษ์ ศินารา
  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ เครื่องกล
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • รับสอนพิเศษ
  ติวเตอร์พี่อาย (ติวเตอร์ธรรมศาสตร์)

  นางสาวธัญลักษณ์ ลิลา
  ปริญญาตรี วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • รับสอนพิเศษ
  ติวเตอร์พี่อิ๊ง (ติวเตอร์จุฬา)

  นางสาวภูพลอย สังวรเวชภัณฑ์
  ปริญญาตรี นิติศาสตร์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รับสอนพิเศษ
  ติวเตอร์พี่ครีม (ติวเตอร์เกษตร)

  นางสาวพิมพ์ประไพ บุษยวรพัฒน์
  ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ พันธุศาสตร์
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • รับสอนพิเศษ
  ติวเตอร์พี่แพร (ติวเตอร์มหิดล)

  นางสาวณัฏฐา ทองสมุทร
  ปริญญาตรี แพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์สื่อความหมาย
  มหาวิทยาลัยมหิดล
 • รับสอนพิเศษ
  ติวเตอร์พี่เพื่อน (ติวเตอร์จุฬา)

  นางสาวทิพยรัตน์ กะลัมพะทัต
  ปริญญาตรี อักษรศาสตร์ ภาษาไทย
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รับสอนพิเศษ
  ติวเตอร์พี่ปูแป้ง (ติวเตอร์มหิดล)

  นางสาวศุภริดา พรหมพันธุ์
  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวเคมี
  มหาวิทยาลัยมหิดล
 • รับสอนพิเศษ
  ติวเตอร์พี่ลูกรักษ์ (ติวเตอร์ธรรมศาสตร์)

  นางสาวรุ่งรวิน แสงสิงห์
  ปริญญาตรี วิทยาลัยสหวิทยาการ ปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • รับสอนพิเศษ
  ติวเตอร์พี่ตา (ติวเตอร์พระนครเหนือ)

  นางสาวตรีรัตน์ พรเสมอภาค ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้ากำลังและควบคุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • รับสอนพิเศษ
  ติวเตอร์พี่ทอม (ติวเตอร์พระนครเหนือ)

  นายจักริน วิมลทกานติ
  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • รับสอนพิเศษ
  ติวเตอร์พี่นุ๊ก (ติวเตอร์เกษตร)

  นางสาวภิญญดา พรมกลาง ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์ การสอนวิทยาศาสตร์
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • รับสอนพิเศษ
  ติวเตอร์พี่จิ๋ว (ติวเตอร์ธนบุรี)

  นางสาววิจิตรา เวิ่นทอง
  ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • รับสอนพิเศษ
  ติวเตอร์พี่นุช (ติวเตอร์จุฬา)

  นางสาวอังสนา เพชรศักดิ์วงศ์ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถิติ
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สถิติ
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รับสอนพิเศษ
  ติวเตอร์พี่เอมี่ (ติวเตอร์มหิดล)

  นางสาวภิญญดา สนองชาติ ปริญญาตรี Social Scienc มหาวิทยาลัยมหิดล นานาชาติ
 • รับสอนพิเศษ
  ติวเตอร์พี่การ์ตูน (ติวเตอร์ธรรมศาสตร์)

  นางสาวภัทราภรณ์ มูลสุข
  ปริญญาตรี สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • รับสอนพิเศษ
  ติวเตอร์พี่พรีม (ติวเตอร์จุฬา)

  นางสาวพิมพ์มาดา น้อยนาลุ่ม ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ การเงิน
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ปริญญาโท MBA Finance ABAC
 • รับสอนพิเศษ
  ติวเตอร์พี่เอิธ (ติวเตอร์จุฬา)

  นายฐานวัฒน์ กาญจนกุล ปริญญาตรี/โท วิศวกรรมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รับสอนพิเศษ
  ติวเตอร์พี่ไข่มุก (ติวเตอร์จุฬา)

  นางสาวพุทธสุดา วานิชดี
  ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ติวเตอร์พี่นูนู่

  นางสาวพิมพ์สุดา ชโลกุล
  ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ สาขาธุรกิจภาษาอังกฤษ
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ภาคอินเตอร์
ตรวจสอบประวัติติวเตอร์ตัวต่อตัวและครูสอนพิเศษท่านอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ 0839995790 หรือกรอกแบบฟอร์มติดต่อกลับ


จัดส่งและคัดสรรติวเตอร์โดย ครูนุก ชัชชญา คอร์เรีย

ปริญญาโท พัฒนศึกษา ภาควิชานโยบายและการจัดการความเป็นผู้นำทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท การสอนภาษาอังกฤษ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง


ติดต่อพูดคุยกับครูนุกได้โดยตรง โดยกดปุ่ม Add Friends                                                          เพิ่มเพื่อน

Visitors: 93,344