ติวเตอร์จุฬา

ติวเตอร์สอนพิเศษของเรา เป็นติวเตอร์สอนที่บ้านคุณภาพ ทางเราเน้นคุณสมบัติที่ครบถ้วน ตรงตามความต้องการของผู้เรียนและผู้ปกครองเป็นสำคัญ ท่านสามารถระบุคุณสมบัติของติวเตอร์ได้ทุกคุณสมบัติ ไม่ว่าจะเป็น มหาวิทยาลัยที่ติวเตอร์กำลังศึกษาอยู่หรือจบการศึกษา สามารถระบุได้ว่าจะเป็น ติวเตอร์ จุฬา ธรรมศาสตร์ มหิดล เกษตรศาสตร์ ศิลปากร หรือจะเป็นจากสถาบันชื่อดังอื่นๆ รวมไปถึงเพศ อายุ บุคลิก อุปนิสัย และสไตล์การสอนของติวเตอร์และครูสอนพิเศษที่บ้าน เพื่อเราจะสามารถจัดหาติวเตอร์ได้ตรงใจท่านมากที่สุดค่ะ

ติดต่อพูดคุยกับครูนุกได้โดยตรง โดยกดที่รูป Add Friends ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ
 

เพิ่มเพื่อน                                                    

หรือโทร 083-999-5790


ส่วนหนึ่งของติวเตอร์และครูสอนพิเศษของเรา เช็คประวัติเพิ่มเติมได้โดยกรอกแบบฟอร์มติดต่อกลับ หรือโทรมาที่ 083-999-5790

ที่ CHULATUTOREXPRESS ผู้เรียนสามารถระบุคุณสมบัติของครูสอนพิเศษและติวเตอร์ตัวต่อตัวได้ตามต้องการ ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัย คณะ สาขา เพศ เทคนิคการสอน บุคลิกภาพ และคุณสมบัติอื่นๆได้ดังใจ เพราะเรามีครูสอนพิเศษและติวเตอร์ตัวต่อตัว สอนนอกสถานที่จาก ติวเตอร์จุฬา ติวเตอร์มหิดล ติวเตอร์ธรรมศาสตร์ และจากทุกมหาวิทยาลัย ทุกคณะ ทุกสาขา บริการสอนทั่วกรุงเทพและปริมณฑล  

 

 

 


 • รับสอนพิเศษที่บ้าน
  ติวเตอร์พี่เบียร์ (ติวเตอร์จุฬา)

  ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ เอกโลหการ
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ติวเตอร์พี่แป๋ว (ติวเตอร์จุฬา)

  คณะนิเทศศาสตร์ สาขา Public Relations
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ติวเตอร์พี่บลิ้งค์ (ติวเตอร์จุฬา)

  ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ติวเตอร์พี่เดือน (ติวเตอร์ธรรมศาสตร์)

  ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ สาขาแพ่งและพาณิชย์
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • รับสอนพิเศษ
  ติวเตอร์พี่ข้าวฟ่าง

  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ติวเตอร์พี่เม่ย (ติวเตอร์จุฬา)

  ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ติวเตอร์พี่เจมี่ (ติวเตอร์จุฬา)

  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (อินเตอร์)
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ติวเตอร์พี่เป๊ก (ติวเตอร์มหิดล)

  ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์
  มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ติวเตอร์พี่แตงเม (ติวเตอร์จุฬา)

  ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ติวเตอร์พี่ออม (ติวเตอร์จุฬา)

  ปริญญาตรี อักษรศาสตร์ เอกภาษาญี่ปุ่น
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ติวเตอร์พี่ฟ้า (ติวเตอร์จุฬา)

  ปริญญาตรี ทันตแพทยศาสตร์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ติวเตอร์พี่ดรีม (ติวเตอร์จุฬา)

  ปริญญาตรี จิตวิทยาภาคอินเตอร์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รับสอนพิเศษที่บ้าน
  ติวเตอร์พี่เอมมี่ (ติวเตอร์จุฬา)

  ปริญญาตรี ครุศาสตร์ เอกคณิตศาสตร์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ติวเตอร์พี่กานต์ (ติวเตอร์จุฬา)

  ปริญญาตรี ครุศาสตร์ สาขามัธยมศึกษา
  เอกภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สอนพิเศษที่บ้าน
  ติวเตอร์พี่จิ๊บ (ติวเตอร์ธรรมศาสตร์)

  ปริญญาโท MBA
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • สอนพิเศษที่บ้าน
  ติวเตอร์พี่แพร (ติวเตอร์มหิดล)

  ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประกันภัย
  มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ติวเตอร์พี่มด (ติวเตอร์จุฬา)

  ปริญญาตรี ครุศาสตร์ การสอนภาษาไทย
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สอนพิเศษที่บ้าน
  ติวเตอร์พี่ดาว (ติวเตอร์ศิลปากร)

  ปริญญาตรี อักษรศาสตร์
  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • สอนพิเศษที่บ้าน
  ติวเตอร์พี่เจเจ (ติวเตอร์ธรรมศาสตร์)

  ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • สอนพิเศษที่บ้าน
  ติวเตอร์พี่หนุงหนิง (ติวเตอร์เกษตร)

  ปริญญาตรี อุตสาหกรรมเกษตร
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • รับสอนพิเศษที่บ้าน
  ติวเตอร์พี่อ๋อ (ติวเตอร์จุฬา)

  ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ เอกชีวเคมี
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รับสอนพิเศษ
  ติวเตอร์พี่เกิล (ติวเตอร์มหิดล)

  ปริญญาตรี สัตวแพทยศาสตร์
  มหาวิทยาลัยมหิดล
 • รับสอนพิเศษที่บ้าน
  ติวเตอร์พี่โอ๋ (ติวเตอร์มหิดล)

  ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ เอกภาษาไทย
  มหาวิทยาลัยมหิดล
 • สอนพิเศษตามบ้าน
  ติวเตอร์พี่จีจี้ (ติวเตอร์จุฬา)

  ปริญญาตรี สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สอนพิเศษตามบ้าน
  ติวเตอร์มัยจัง (ติวเตอร์ ธรรมศาสตร์)

  ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ ภาษาศาสตร์
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • สอนพิเศษที่บ้าน
  ติวเตอร์พี่ผึ้ง (ติวเตอร์จุฬา)

  ปริญญาตรี สัตวแพทยศาสตร์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รับสอนพิเศษ
  ติวเตอร์พี่เมดี้ (ติวเตอร์ธรรมศาสตร์)

  ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • สอนพิเศษที่บ้าน
  ติวเตอร์พี่เยลลี่ (ติวเตอร์มหิดล)

  ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ ภาษาไทย
  มหาวิทยาลัยมหิดล
 • สอนพิเศษตามบ้าน
  ติวเตอร์พี่สุ (ติวเตอร์ลาดกระบัง)

  ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ภาษาญี่ปุ่น
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
 • สอนพิเศษที่บ้าน
  ติวเตอร์พี่จิ๊บ (ติวเตอร์จุฬา)

  ปริญญาตรี สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รับสอนพิเศษที่บ้าน
  ติวเตอร์พี่นาว (ติวเตอร์เกษตร)

  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • รับสอนพิเศษ
  ติวเตอร์พี่ออม (ติวเตอร์จุฬา)

  ปริญญาตรี จิตวิทยา
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สอนพิเศษตามบ้าน
  ติวเตอร์พี่แนน (ติวเตอร์เกษตร)

  ปริญญาตรี มนุษยศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • รับสอนพิเศษ
  ติวเตอร์พี่ก้อย (ติวเตอร์ลาดกระบัง)

  ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
 • สอนพิเศษตามบ้าน
  ติวเตอร์พี่ปั้น (ติวเตอร์จุฬา)

  ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ ธรณีวิทยา
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สอนพิเศษตามบ้าน
  ติวเตอร์พี่มิว (ติวเตอร์ธรรมศาสตร์)

  ปริญญาตรี แพทยศาสตร์
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • สอนพิเศษตามบ้าน
  ติวเตอร์พี่เนตร (ติวเตอร์มหิดล)

  ปริญญาตรี ทันตะแพทยศาสตร์
  มหาวิทยาลัยมหิดล
 • รับสอนพิเศษ
  ติวเตอร์พี่ติ๊ดตี่ (ติวเตอร์ธรรมศาสตร์)

  นางสาวพิชญาภา เพ็ชรแก้ว
  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ติวเตอร์ตัวต่อตัว
  ติวเตอร์พี่ใหม่ (ติวเตอร์จุฬา)

  ปริญญาตรี อักษรศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่น
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รับสอนพิเศษ
  ติวเตอร์พี่โบ๊ท (ติวเตอร์ธรรมศาสตร์)

  ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • รับสอนพิเศษที่บ้าน
  ติวเตอร์พี่มิว (ติวเตอร์ลาดกระบัง)

  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ โทรคมนาคม
  พระจอมเกล้าลาดกระบัง
 • รับสอนพิเศษ
  ติวเตอร์พี่ตาล (ติวเตอร์พระจอมเกล้าธนบุรี)

  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • รับสอนพิเศษ
  ติวเตอร์พี่ปลา (ติวเตอร์มศว)

  ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
 • รับสอนพิเศษ
  ติวเตอร์พี่นุ้ก (ติวเตอร์ธรรมศาสตร์)

  ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ อังกฤษอเมริกันศึกษา
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นานาชาติ
 • รับสอนพิเศษ
  ติวเตอร์พี่หนุงหนิง (ติวเตอร์ธรรมศาสตร์)

  ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • รับสอนพิเศษ
  ติวเตอร์พี่ออย (ติวเตอร์ธรรมศาสตร์)

  ปริญญาตรี นิติศาสตร์
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • รับสอนพิเศษ
  ติวเตอร์พี่อิ๊ง (ติวเตอร์จุฬา)

  ปริญญาตรี นิติศาสตร์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รับสอนพิเศษ
  ติวเตอร์พี่นุช (ติวเตอร์จุฬา)

  ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สถิติ
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รับสอนพิเศษ
  ติวเตอร์พี่เอมี่ (ติวเตอร์มหิดล)

  ปริญญาตรี Social Scienc
  มหาวิทยาลัยมหิดล นานาชาติ
 • รับสอนพิเศษ
  ติวเตอร์พี่การ์ตูน (ติวเตอร์ธรรมศาสตร์)

  ปริญญาตรี สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • รับสอนพิเศษ
  ติวเตอร์พี่พรีม (ติวเตอร์จุฬา)

  นางสาวพิมพ์มาดา น้อยนาลุ่ม ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ การเงิน
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ปริญญาโท MBA Finance ABAC
 • ติวเตอร์พี่นูนู่

  ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ สาขาธุรกิจภาษาอังกฤษ
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ภาคอินเตอร์
ตรวจสอบประวัติติวเตอร์ตัวต่อตัวและครูสอนพิเศษท่านอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ 0839995790 หรือกรอกแบบฟอร์มติดต่อกลับ


จัดส่งและคัดสรรติวเตอร์โดย ครูนุก ชัชชญา คอร์เรีย

ปริญญาโท พัฒนศึกษา ภาควิชานโยบายและการจัดการความเป็นผู้นำทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท การสอนภาษาอังกฤษ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง


ติดต่อพูดคุยกับครูนุกได้โดยตรง โดยกดปุ่ม Add Friends                                                          เพิ่มเพื่อน

Visitors: 96,335