ติวเตอร์จุฬา

ติวเตอร์สอนพิเศษของเรา เป็นติวเตอร์สอนที่บ้านคุณภาพ ทางเราเน้นคุณสมบัติที่ครบถ้วน ตรงตามความต้องการของผู้เรียนและผู้ปกครองเป็นสำคัญ ท่านสามารถระบุคุณสมบัติของติวเตอร์ได้ทุกคุณสมบัติ ไม่ว่าจะเป็น มหาวิทยาลัยที่ติวเตอร์กำลังศึกษาอยู่หรือจบการศึกษา สามารถระบุได้ว่าจะเป็น ติวเตอร์ จุฬา ธรรมศาสตร์ มหิดล เกษตรศาสตร์ ศิลปากร หรือจะเป็นจากสถาบันชื่อดังอื่นๆ รวมไปถึงเพศ อายุ บุคลิก อุปนิสัย และสไตล์การสอนของติวเตอร์และครูสอนพิเศษที่บ้าน เพื่อเราจะสามารถจัดหาติวเตอร์ได้ตรงใจท่านมากที่สุดค่ะ

จัดส่งติวเตอร์โดย
ครูนุกกี้ ชัชชญา คอร์เรีย 
ปริญญาโท สาขาพัฒนศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท สาขาการสอนภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ติวเตอร์ตัวพ่อ-ตัวแม่ จากทั่วทุกหนแห่งทั้งในและต่างประเทศ นำทัพโดยติวเตอร์และครูฝีมือการสอนระดับแนวหน้า พร้อมให้บริการทั่วไทย ไกลทั่วโลก ทั้งแบบสอนนอกสถานที่และแบบออนไลน์สอนสดตัวต่อตัว เรียนแบบไหนก็เก่งขึ้นชัวร์! 

ติวเตอร์ขั้นเทพ กำลังทัพสำคัญที่พร้อมตะลุยการสอนเพื่อให้นักเรียนบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนสูงสุด พร้อมรับทั้งการติวสอบกลางภาค ติวสอบปลายภาค ติวสอบเข้า สอนเนื้อหาหลักและเนื้อหาเสริม ปรับพื้นฐานทุกวิชา ติวแข่งขันทุกประเภท ทั้งแบบสอนนอกสถานที่และแบบออนไลน์สอนสดตัวต่อตัว 

 

 

 


 • ติวเตอร์พี่แตงเม (ติวเตอร์จุฬา)

  ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ติวเตอร์พี่ออม (ติวเตอร์จุฬา)

  ปริญญาตรี อักษรศาสตร์ เอกภาษาญี่ปุ่น
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ติวเตอร์พี่ฟ้า (ติวเตอร์จุฬา)

  ปริญญาตรี ทันตแพทยศาสตร์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ติวเตอร์พี่ดรีม (ติวเตอร์จุฬา)

  ปริญญาตรี จิตวิทยาภาคอินเตอร์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รับสอนพิเศษที่บ้าน
  ติวเตอร์พี่เบียร์ (ติวเตอร์จุฬา)

  ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ เอกโลหการ
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ติวเตอร์พี่แป๋ว (ติวเตอร์จุฬา)

  คณะนิเทศศาสตร์ สาขา Public Relations
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ติวเตอร์พี่บลิ้งค์ (ติวเตอร์จุฬา)

  ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ติวเตอร์พี่เดือน (ติวเตอร์ธรรมศาสตร์)

  ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ สาขาแพ่งและพาณิชย์
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ติวเตอร์พี่เจน (ติวเตอร์จุฬา)

  ปริญาตรี อักษรศาสตร์ อังกฤษ
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สอนพิเศษตามบ้าน
  ติวเตอร์พี่มิว (ติวเตอร์ธรรมศาสตร์)

  ปริญญาตรี แพทยศาสตร์
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ติวเตอร์พี่ลีโอ (ติวเตอร์จุฬา)

  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
  อุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สอนพิเศษตามบ้าน
  ติวเตอร์พี่เนตร (ติวเตอร์มหิดล)

  ปริญญาตรี ทันตะแพทยศาสตร์
  มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ติวเตอร์พี่เค้ก (ติวเตอร์จุฬา)

  ปริญญาตรี ทันตเเพทยศาสตร์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ติวเตอร์พี่กานต์ (ติวเตอร์จุฬา)

  ปริญญาตรี ครุศาสตร์ สาขามัธยมศึกษา
  เอกภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สอนพิเศษที่บ้าน
  ติวเตอร์พี่จิ๊บ (ติวเตอร์ธรรมศาสตร์)

  ปริญญาโท MBA
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • สอนพิเศษที่บ้าน
  ติวเตอร์พี่แพร (ติวเตอร์มหิดล)

  ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ประกันภัย
  มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ติวเตอร์พี่มด (ติวเตอร์จุฬา)

  ปริญญาตรี ครุศาสตร์ การสอนภาษาไทย
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สอนพิเศษที่บ้าน
  ติวเตอร์พี่ดาว (ติวเตอร์ศิลปากร)

  ปริญญาตรี อักษรศาสตร์
  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • สอนพิเศษที่บ้าน
  ติวเตอร์พี่เจเจ (ติวเตอร์ธรรมศาสตร์)

  ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • สอนพิเศษที่บ้าน
  ติวเตอร์พี่หนุงหนิง (ติวเตอร์เกษตร)

  ปริญญาตรี อุตสาหกรรมเกษตร
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ติวเตอร์พี่แอ๋ม (ติวเตอร์จุฬา)

  ปริญญาตรี ครุศาสตร์
  มัธยม-ศิลป์ เอกเยอรมัน-เทคโนโลยีการสอน
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ติวเตอร์พี่เจ (ติวเตอร์จุฬา)

  ปริญญา จิตวิทยา
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ติวเตอร์พี่กิ๊ก (ติวเตอร์มหิดล)

  ปริญญาตรี แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
  พยาบาลศาสตร์บัณฑิต มหาิวทยาลัยมหิดล
 • รับสอนพิเศษที่บ้าน
  ติวเตอร์พี่โอ๋ (ติวเตอร์มหิดล)

  ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ เอกภาษาไทย
  มหาวิทยาลัยมหิดล
 • สอนพิเศษตามบ้าน
  ติวเตอร์พี่จีจี้ (ติวเตอร์จุฬา)

  ปริญญาตรี สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ติวเตอร์พี่เฟิร์น (ติวเตอร์เกษตร)

  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
  การบินและอวกาศ
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ติวเตอร์พี่ซิน (ติวเตอร์จุฬา)

  ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์
  ชีวเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ติวเตอร์พี่ยาส (ติวเตอร์จุฬา)

  ปริญญาตรี จิตวิทยา
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สอนพิเศษที่บ้าน
  ติวเตอร์พี่ผึ้ง (ติวเตอร์จุฬา)

  ปริญญาตรี สัตวแพทยศาสตร์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ติวเตอร์พี่ยุ้ย (ติวเตอร์จุฬา-มหิดล)

  ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จุฬา
  ปริญญาโท สังคมศาสตร์ มหิดล
 • ติวเตอร์พี่ตูน (ติวเตอร์มหิดล)

  ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์
  เคมี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ติวเตอร์พี่เพื่อน (ติวเตอร์มหิดล)

  ปริญญาตรี แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  แพทย์แผนไทยประยุกต์
  มหาวิทยาลัยมหิดล
 • รับสอนพิเศษ
  ติวเตอร์พี่พรีม (ติวเตอร์จุฬา)

  นางสาวพิมพ์มาดา น้อยนาลุ่ม ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ การเงิน
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ปริญญาโท MBA Finance ABAC
 • ติวเตอร์พี่เปียโน (ติวเตอร์จุฬา)

  ปริญญาตรี รัฐศาสตร์
  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ติวเตอร์พี่ปิ่น (ติวเตอร์จุฬา)

  ปริญญาโท-เอก วิทยาศาสตร์
  คณิตศาสตร์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ติวเตอร์พี่ไดอาน่า (ติวเตอร์จุฬา)

  ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ติวเตอร์พี่ริน (ติวเตอร์มหิดล)

  ปริญญาตรี สาธารณสุขศาสตร์
  วิทยศาสตร์การอาหารเพื่อสุขภาพ
  มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ติวเตอร์พี่ไอน้ำ (ติวเตอร์มธ)

  ปริญญาตรี วิทยาลัยสหวิทยาการ
  ปรัชญา การเมืองและเศรษฐศาสตร์
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ติวเตอร์พี่เอ๋ย (ติวเตอร์มหิดล)

  ปริญญาตรี-โท สาธารณสุขศาสตร์
  โภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร
  มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ติวเตอร์พี่เนิส (ติวเตอร์มช.)

  ปริญญาตรี มนุษยศาสตร์
  ภาษาเยอรมัน
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ติวเตอร์พี่เอลลี

  ปริญญาตรี วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ติวเตอร์พี่บุ๊ค (ติวเตอร์มธ)

  ปริญญาตรี นิติศาสตร์
  โทเยอรมัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ติวเตอร์พี่ทากาโนริ (ติวเตอร์ลาดกระบัง)

  ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่น
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ติวเตอร์พี่พลอย (ติวเตอร์ลาดกระบัง)

  ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ประยุกต์
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ติวเตอร์พี่พัน (ติวเตอร์ลาดกระบัง)

  ปริญญาตรี-โท วิศวกรรมศาสตร์
  วิศวกรรมเคมี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ติวเตอร์พี่บุตร (ติวเตอร์มธ)

  ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์
  Business English Communication
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ติวเตอร์พี่เอิร์ธ (ติวเตอร์จุฬา)

  ปริญญาตรี อักษรศาสตร์
  ภาษาญี่ปุ่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ติวเตอร์พี่มิ้นท์ (ติวเตอร์ศิลปากร)

  ปริญญาตรี อักษรศาสตร์
  ภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • สอนพิเศษตามบ้าน
  ติวเตอร์พี่สุ (ติวเตอร์ลาดกระบัง)

  ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ภาษาญี่ปุ่น
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
 • ติวเตอร์พี่แม็ท (ติวเตอร์จุฬา)

  ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จุฬา
  ปริญญาโท-เอก นิเวศวิทยา
  University of Chinese Academy of Sciences
 • ติวเตอร์พี่อุ้มอิ้ม (ติวเตอร์จุฬา)

  ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ติวเตอร์พี่เน็ท (ติวเตอร์มหิดล)

  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
  อุตสาหการ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ติวเตอร์พี่เพลง (ติวเตอร์จุฬา)

  ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ติวเตอร์พี่กุ้ง (ติวเตอร์จุฬา)

  ปริญญาตรี ไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต เกษตร
  ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ จุฬา
 • ติวเตอร์พี่ลูกน้ำ (ติวเตอร์จุฬา)

  ปริญญาตรี อักษรศาสตร์
  ภาษาฝรั่งเศส
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รับสอนพิเศษ
  ติวเตอร์พี่ออม (ติวเตอร์จุฬา)

  ปริญญาตรี จิตวิทยา
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สอนพิเศษตามบ้าน
  ติวเตอร์พี่แนน (ติวเตอร์เกษตร)

  ปริญญาตรี มนุษยศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • รับสอนพิเศษ
  ติวเตอร์พี่ก้อย (ติวเตอร์ลาดกระบัง)

  ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
 • สอนพิเศษตามบ้าน
  ติวเตอร์พี่ปั้น (ติวเตอร์จุฬา)

  ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ ธรณีวิทยา
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ติวเตอร์พี่บอย (ติวเตอร์จุฬา)

  ปริญญาตรี วิศวะเครื่องกล
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รับสอนพิเศษ
  ติวเตอร์พี่ข้าวฟ่าง

  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ติวเตอร์พี่เม่ย (ติวเตอร์จุฬา)

  ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ติวเตอร์พี่เป๊ก (ติวเตอร์มหิดล)

  ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์
  มหาวิทยาลัยมหิดล
 • รับสอนพิเศษ
  ติวเตอร์พี่โบ๊ท (ติวเตอร์ธรรมศาสตร์)

  ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • รับสอนพิเศษที่บ้าน
  ติวเตอร์พี่มิว (ติวเตอร์ลาดกระบัง)

  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ โทรคมนาคม
  พระจอมเกล้าลาดกระบัง
 • รับสอนพิเศษ
  ติวเตอร์พี่ตาล (ติวเตอร์พระจอมเกล้าธนบุรี)

  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ติวเตอร์พี่มุก (ติวเตอร์มหิดล)

  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
  สาขาโยธาและสิ่งแวดล้อม
  มหาวิทยาลัยมหิดล
 • รับสอนพิเศษ
  ติวเตอร์พี่นุ้ก (ติวเตอร์ธรรมศาสตร์)

  ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ อังกฤษอเมริกันศึกษา
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นานาชาติ
 • ติวเตอร์พี่อ๋อม (ติวเตอร์ศิลปากร)

  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
  วิศวกรรมอุตสาหการ
  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ติวเตอร์พี่เฟรนด์

  ปริญญาตรี ครุศาสตร์ คณิต
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รับสอนพิเศษ
  ติวเตอร์พี่หนุงหนิง (ติวเตอร์ธรรมศาสตร์)

  ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • รับสอนพิเศษ
  ติวเตอร์พี่ออย (ติวเตอร์ธรรมศาสตร์)

  ปริญญาตรี นิติศาสตร์
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ติวเตอร์พี่นพ (ติวเตอร์จุฬา)

  ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ คณิต
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ติวเตอร์พี่เติ้ล (ติวเตอร์จุฬา)

  ปริญญาตรี วิศวกรรมเคมี
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รับสอนพิเศษ
  ติวเตอร์พี่อิ๊ง (ติวเตอร์จุฬา)

  ปริญญาตรี นิติศาสตร์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ติวเตอร์พี่เอิร์น (ติวเตอร์จุฬา)

  ปริญญาตรี อักษรศาสตร์ ภาษาเยอรมัน
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รับสอนพิเศษ
  ติวเตอร์พี่นุช (ติวเตอร์จุฬา)

  ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สถิติ
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รับสอนพิเศษ
  ติวเตอร์พี่เอมี่ (ติวเตอร์มหิดล)

  ปริญญาตรี Social Scienc
  มหาวิทยาลัยมหิดล นานาชาติ
 • รับสอนพิเศษ
  ติวเตอร์พี่การ์ตูน (ติวเตอร์ธรรมศาสตร์)

  ปริญญาตรี สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ติวเตอร์พี่นูนู่

  ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ สาขาธุรกิจภาษาอังกฤษ
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ภาคอินเตอร์
 • ติวเตอร์พี่บลู (ติวเตอร์จุฬา)

  ปริญญาตรี ศิลปกรรมศาสตร์
  นฤมิตศิลป์ เอกเรขศิลป์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ติวเตอร์พี่ลูกไม้ ( ติวเตอร์จฬา)

  ปริญญาตรี วิศวกรรม โยธา
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ติวเตอร์พี่ต้นส้ม (ติวเตอร์จุฬา)

  ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ติวเตอร์พี่ฟลุ๊ค (ติวเตอร์ธรรมศาสตร์)

  ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์
  ภาษาเยอรมัน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ติวเตอร์พี่แพร (ติวเตอร์เกษตร)

  ปริญญาตรี มนุษยศาสตร์
  ภาษาไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ติวเตอร์พี่ฟิล์ม (ติวเตอร์สวนสุนันทา)

  ปริญญาตรี ครุศาสตร์ ภาษาไทย
  ราชภัฏสวนสุนันทา
 • ติวเตอร์พี่ไอซ์ (ติวเตอร์เกษตร)

  ปริญญาตรี มนุษยศาสตร์ ภาษาไทย
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ติวเตอร์พี่มาย (ติวเตอร์ธรรมศาสตร์)

  ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์
  ภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ติวเตอร์พี่สโนว (ติวเตอร์มศว)

  ปริญญาตรี มนุษยศาสตร์
  ภาษาและวรรณคดีไทย
  ศรีนครินทรวิโรฒ
 • ติวเตอร์พี่ทันทัน (ติวเตอร์มหิดล)

  ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ ภาษาไทย
  มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ติวเตอร์พี่ใบพลู (ติวเตอร์มหิดล)

  ปริญญาตรี-โท วิทยาศาสตร์
  เทคโนโลยีชีวภาพ
  มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ติวเตอร์พี่สตรอง (ติวเตอร์มหิดล)

  ปริญญาตรี-โท วิทยาศาสตร์
  ชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ติวเตอร์พี่เอ๋ (ติวเตอร์มหิดล)

  ปริญญาตรี-โท วิทยาศาสตร์
  ชีววิทยา-จุลชีววิทยา
  มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ติวเตอร์พี่อันอัน (ติวเตอร์มหิดล)

  ปริญญาตรี แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  การแพทย์แผนไทยประยุกต์
  มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ติวเตอร์พี่ตั๊ก (ติวเตอร์มหิดล)

  ปริญญาตรี-โท แพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  กายอุปกรณ์-วิทยาการระบาด
  มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ติวเตอร์พี่ยู (ติวเตอร์มหิดล)

  ปริญญาตรี เทคนิคการแพทย์
  รังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ติวเตอร์พี่เหนือ (ติวเตอร์มหิดล)

  ปริญญาตรี แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
  ความผิดปกติของการสื่อความหมาย
  มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ติวเตอร์พี่พลอย

  ปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์
  มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ติวเตอร์พี่นัตตี้ (ติวเตอร์มหิดล)

  ปริญญาตรี แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
  พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ติวเตอร์พี่พลัส (ติวเตอร์ศิลปากร)

  ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์
  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ติวเตอร์พี่เปิ้ล (ติวเตอร์ศิลปากร)

  ปริญญาตรี อักษรศาสตร์ ภาษาจีน
  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ติวเตอร์พี่พีช (ติวเตอร์ศิลปากร)

  ปริญญาตรี โบราณคดี ภาษาฝรั่งเศส
  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ติวเตอร์พี่เฟิร์น (ติวเตอร์ศิลปากร)

  ปริญญาตรี โบราณคดี ภาษาอังกฤษ
  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ติวเตอร์พี่แป้ง (ติวเตอร์มธ)

  ปริญญาตรี วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์
  ีจีนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ติวเตอร์พี่ปิ่น (ติวเตอร์มหิดล)

  ปริญญาตรี บริหาร ธุรกิจระหว่างประเทศ
  ภาคอินเตอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ติวเตอร์พี่นันท์ (ติวเตอร์มธ)

  ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ติวเตอร์พี่เชอรี่ (ติวเตอร์จุฬา)

  ปริญญาตรี-โท อักษรศาสตร์ ภาษาไทย
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ติวเตอร์พี่เฟมัส (ติวเตอร์มธ)

  ปริญญาโท Marketing University of the West of England
  ปริญญาตรี วิจัยทางสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ติวเตอร์พี่ส้ม (ติวเตอร์จุฬา)

  ปริญญาโท English as an International Language จุฬา
  ปริญญาตรี Social Science International studies มหิดล
 • รับสอนตามบ้าน
  ติวเตอร์พี่ญาญ่า (ติวเตอร์เกษตร)

  ปริญญาตรี มนุษยศาสตร์
  ภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • รับสอนภาษาเกาหลี
  ติวเตอร์พี่ปุ่น (ติวเตอร์ศิลปากร)

  ปริญญาตรี อักษรศาสตร์ ภาษาเกาหลี
  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • รับสอนตามบ้าน
  ติวเตอร์พี่ซู

  ปริญญาตรี Diplomacy and International Law, Ewha Womans University
  ปริญญาโท International Cooperation, Seoul National University
ติดต่อพูดคุยกับครูนุกกี้ได้โดยตรง โดยกดที่รูป Add Friends ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ
 
                                               เพิ่มเพื่อน