รับสอนพิเศษ วิทย์

ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถระบุเลือกคุณสมบัติของติวเตอร์ได้

ไม่ว่าจะเป็น มหาวิทยาลัยที่ติวเตอร์จบหรือกำลังศึกษาอยู่ ทั้งระดับชั้นปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ระบุเพศ อายุ ประสบการณ์ หรือแม้แต่บุคคลิกาพของติวเตอร์ มั่นใจได้ว่าท่านจะได้ติวเตอร์ที่ตรงใจที่สุดค่ะ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดวันเวลาเรียนและสถานที่ได้เอง ไม่ต้องขึ้นอยู่กับตารางการสอนของสถาบัน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนในเวลาและสถานที่ที่สะดวกที่สุดค่ะ


ส่วนหนึ่งของติวเตอร์ของเรา ท่านสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ เมนูติวเตอร์ของเราค่ะ

 

 

 • ติวเตอร์ตัวต่อตัว
  ติวเตอร์พี่ติ๊ดตี่

  นางสาวพิชญาภา เพ็ชรแก้ว
  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวโยธา
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ติวเตอร์ตัวต่อตัว
  ติวเตอร์พี่ผึ้ง

  นางสาวชนิกา พึ่งเพียร
  ปริญญาตรี สัตวแพทยศาสตร์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ติวเตอร์ตัวต่อตัว
  ติวเตอร์พี่เบียร์

  นางสาวจิตสุชา ดาราเย็น
  ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ เอกโลหการ
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ติวเตอร์ตัวต่อตัว
  ติวเตอร์พี่นุ๊ก

  นางสาวภิญญดา พรมกลาง
  ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์
  การสอนวิทยาศาสตร์
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ติวเตอร์ตัวต่อตัว
  ติวเตอร์พี่ทอป

  นายพงษ์พัฒน์ ประวัง
  ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ประยุกต์ พระนครเหนือ
  ปริญญาโท วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ติวเตอร์ตัวต่อตัว
  ติวเตอร์พี่กิ้ม

  นางสาวพรศิริ วัฒนาเอี๊ยบพันธ์
  ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ติวเตอร์ตัวต่อตัว
  ติวเตอร์พี่อ้อม

  นางสาวกันตา ปรานวีระไพบูลย์
  ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์
  กายวิภาคศาสตร์
  มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ติวเตอร์ตัวต่อตัว
  ติวเตอร์พี่เฟรช

  อนันญาดา เลี่ยวไพโรจน์
  ปริญญาตรี แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พยาบาลศาสตร์
  มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ติวเตอร์ตัวต่อตัว
  ติวเตอร์พี่ลี

  นายเมงลี ตวง
  ปริญญาตรี แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พยาบาลศาสตร์
  มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาศาตร์นั้น เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพราะวิทยาศาสตร์เป็นวิชาที่เรียนรู้เกี่ยวกับ ธรรมชาติของโลก ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การจะประสบความสำเร็จในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์นั้น จะต้องเน้นที่ความเข้าใจและเห็นความเชื่อมโยงของวิทยาศาสตร์กับวิชาอื่นๆและชีวิต เนื้อหาวิชานี้ค่อนข้างเยอะ (จริงๆสำหรับเด็กไทยก็เยอะทุกวิชานั่นแหละค่ะ) ที่นี้เราจะทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ลองมาดูกันค่ะ ว่าวิธีเหล่านี้จะช่วยอะไรให้กับน้องๆ ได้บ้าง

1. พยายามทำความเข้าใจแต่ละบท ถ้ายังอ่านอยู่บทไหน แล้วไม่เข้าใจ อย่าเพิ่งข้ามไปบทถัดไป ทำไงก็ไม่เข้าใจ ต้องถามครูค่ะ

2. ทบทวนบทเรียนบ่อยๆ โดยนำข้อมุลที่เกี่ยวข้องมาเชื่อมโยงกัน

3. เรียนรู้เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกัน ไปพร้อมๆกัน จะช่วยให้เข้าใจมากขึ้นค่ะ

4. หมั่นหาข้อมูลเพิ่มเติม สมัยนี้อะไรก็รวดเร็ว สะดวกสบายไปหมด การหาข้อมูลเพิ่มเติมจึงไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

5. นึกถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ หรือถ้าไม่มี ก็จินตนาการขึ้นมาเอง

6. ตั้งคำถามว่าทำไม ทำไม และทำไม เพื่อที่จะเป็นการกระตุ้นความอยากรู้ของเราค่ะ

7. เรียนอย่างสนุก โดยทดลองนู่นนี่นั่นบ่อยๆ

8. ฝึกเป็นคนช่างสังเกต คิดอย่างมีเหตุผล อย่างมีระบบ

9. จำไม่หมด ก็จด หัดมีสนุดโน็ตเล็กๆ พกติดตัวตลอด

10. จำตัวหนังสือไม่ได้ ก็จำเป็นภาพค่ะ

เทคนิคเสริมอีกเพียบ จากพี่ๆติวเตอร์ของเรา


รับสอนพิเศษ วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-6 

ติวเตอร์ตัวต่อตัว วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-6 เพื่อช่วยเหลือและดูแลการบ้าน เพื่อให้เกิดการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ

ติวเตอร์ตัวต่อตัว วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-6 เพื่อปรับพื้นฐานให้แน่นสำหรับน้องๆที่เรียนค่อนข้างอ่อน จนสามารถทำความเข้าใจเองได้

ติวเตอร์ตัวต่อตัว วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-6 เพื่อสอนเสริม เพื่มเกรด เติมเนื้อหาจากที่โรงเรียนอย่างเข้มข้น สอดคล้องกับเนื้อหาและหลักสูตรที่โรงเรียน โดยฝึกให้ทำโจทย์ที่ยากขึ้น พร้อมเสริมสร้างความรู้เพิ่มเติม

ติวเตอร์ตัวต่อตัว วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-6 เพื่อเรียนล่วงหน้า เพื่อเตรียมสอบเข้า ม.1 โรเงรียนหอวัง สตรีวิทยา เขมมะ อัสสัมชัญ เซนต์โยเซฟ วัฒนาวิทยาลัย เซนต์คาเบรียล อัมพรไพศาล ราชนิ โรงเรียนสาธิตทั่วประเทศ และโรงเรียนชื่อดังต่างๆ

ติวเตอร์ตัวต่อตัว วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-6 เพื่อเตรียมสอบแข่งขัน สสวท ติวสอบ โอเน็ต (O-Net) และข้อสอบทุกประเภท

รับสอนพิเศษ วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

ครูสอนพิเศษที่บ้าน วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เพื่อช่วยเหลือและดูแลการบ้าน เพื่อให้เกิดการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ

ครูสอนพิเศษที่บ้าน วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เพื่อปรับพื้นฐานให้แน่นสำหรับน้องๆที่เรียนค่อนข้างอ่อน จนสามารถทำความเข้าใจเองได้

ครูสอนพิเศษที่บ้าน วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เพื่อสอนเสริม เพื่มเกรด เติมเนื้อหาจากที่โรงเรียนอย่างเข้มข้น สอดคล้องกับเนื้อหาและหลักสูตรที่โรงเรียน โดยฝึกให้ทำโจทย์ที่ยากขึ้น พร้อมเสริมสร้างความรู้เพิ่มเติม

ครูสอนพิเศษที่บ้าน วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เพื่อเรียนล่วงหน้า เพื่อเตรียมสอบเข้า ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดม หอวัง บดินทร์ มหิดล สาธิตต่างๆ และโรงเรียนชื่อดังต่างๆทั่วประเทศ

ครูสอนพิเศษที่บ้าน วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3  เพื่อติวสอบแข่งขัน ติวสอบ โอเน็ต (O-Net) และข้อสอบทุกประเภท

รับสอนพิเศษ วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 

รับสอนพิเศษที่บ้าน วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น มัธยมศึกปีที่ 4-6 เพื่อช่วยเหลือในเรื่องของการบ้าน รายงาน เพื่อให้เกิดการฝึกฝนและทบทวนอย่างสม่ำเสมอ

รับสอนพิเศษที่บ้าน วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น มัธยมศึกปีที่ 4-6  เพื่อปรับพื้นฐานให้แน่นสำหรับน้องๆที่เรียนค่อนข้างอ่อน จนสามารถทำความเข้าใจเองได้

รับสอนพิเศษที่บ้าน วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น มัธยมศึกปีที่ 4-6 เพื่อสอนเสริม เพื่มเกรด เติมเนื้อหาจากที่โรงเรียนอย่างเข้มข้น สอดคล้องกับเนื้อหาและหลักสูตรที่โรงเรียน โดยฝึกให้ทำโจทย์ที่ยากขึ้น พร้อมเสริมสร้างความรู้เพิ่มเติม

รับสอนพิเศษที่บ้าน วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น มัธยมศึกปีที่ 4-6 เพื่อติวสอบแข่งขัน ติวสอบ โอเน็ต (O-Net) PAT IGCSE และ7 วิชาสามัญ เน้นวิทยาศาสตร์ และข้อสอบทุกประเภท

รับสอนพิเศษที่บ้าน วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น มัธยมศึกปีที่ 4-6 เพื่อติวสอบเข้ามหาวิทยาลัยทั้งระบบรับตรง และแอดมิชชั่น ติวสอบเข้ามหาวิทยาลัยชื่อดังต่างๆ เช่น จุฬาลงกรณ์ ธรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ มหิดล ศิลปาศาสตร์ ศรีนครินทร์วิโรฒ บูรพา ขอนแก่น เชียงใหม่ พระจอมเกล้าธนบุรี พระจอมเกล้าลาดกระบัง พระจอมเกล้าพระนครเหนือ และมหาวิทยาลัยชื่อดังทั่วประเทศ

ติดต่อพูดคุยกับครูนุกกี้ได้โดยตรง โดยกดที่รูป Add Friends ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ
 
                                               เพิ่มเพื่อน           
                                         

รับสอนพิเศษที่บ้าน หรือสถานที่ที่ผู้เรียนต้องการ 

วิชาวิทยาศาสตร์  ทุกระดับชั้น ทั้งหลักสูตรปรกติ สองภาษา และนานาชาติ โดยติวเตอร์ขั้นเทพ