รับสอนพิเศษ ภาษาไทยติวเตอร์สอนพิเศษของเรา เป็นติวเตอร์สอนที่บ้านคุณภาพ ทางเราเน้นคุณสมบัติที่ครบถ้วน ตรงตามความต้องการของผู้เรียนและผู้ปกครองเป็นสำคัญ ท่านสามารถระบุคุณสมบัติของติวเตอร์ได้ทุกคุณสมบัติ ไม่ว่าจะเป็น มหาวิทยาลัยที่ติวเตอร์กำลังศึกษาอยู่หรือจบการศึกษา สามารถระบุได้ว่าจะเป็น ติวเตอร์ จุฬา ธรรมศาสตร์ มหิดล เกษตรศาสตร์ ศิลปากร หรือจะเป็นจากสถาบันชื่อดังอื่นๆ รวมไปถึงเพศ อายุ บุคลิก นิสัย และสไตล์การสอนของติวเตอร์และครูสอนพิเศษที่บ้าน เพื่อเราจะสามารถจัดหาติวเตอร์ได้ตรงใจท่านมากที่สุดค่ะ

ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถระบุเลือกคุณสมบัติของติวเตอร์ได้

ไม่ว่าจะเป็น มหาวิทยาลัยที่ติวเตอร์จบหรือกำลังศึกษาอยู่ ทั้งระดับชั้นปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ระบุเพศ อายุ ประสบการณ์ หรือแม้แต่บุคคลิกาพของติวเตอร์ มั่นใจได้ว่าท่านจะได้ติวเตอร์ที่ตรงใจที่สุดค่ะ


ส่วนหนึ่งของติวเตอร์และครูสอนพิเศษของเรา เช็คประวัติเพิ่มเติมได้โดยกรอกแบบฟอร์มติดต่อกลับ หรือโทรมาที่ 083-999-5790 • ติวเตอร์ตัวต่อตัว
  ครูพี่แพร

  นางสาวอำพวัน เอมบัณฑิต
  ปริญญาตรี คณะโบราณคดี เอกภาษาไทย
  มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ เอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ปริญญาโท คณะโบราณคดี สาขาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ติวเตอร์ตัวต่อตัว
  ติวเตอร์พี่หนุงหนิง

  ปริญญาตรี มนุษยศาสตร์ เอกภาษาไทย
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ติวเตอร์ตัวต่อตัว
  ติวเตอร์พี่เพื่อน

  ปริญญาตรี อักษรศาสตร์ ภาษาไทย
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ติวเตอร์ตัวต่อตัว
  ติวเตอร์พี่ดาว

  ปริญญาตรี อักษรศาสตร์
  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ติวเตอร์ตัวต่อตัว
  ติวเตอร์พี่โอ๋

  ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ เอกภาษาไทย
  มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ติวเตอร์ตัวต่อตัว
  ติวเตอร์พี่เยลลี่

  ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ เอกภาษาไทย
  มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ติวเตอร์ตัวต่อตัว
  ติวเตอร์พี่หลิง

  ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ ภาษาไทย
  มหาวิทยาลัยมหิดล

ระดับชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาล 

เรียนพิเศษ ภาษาไทย ระดับชั้น เตรียมอนุบาล เพื่อเสริมทักษะ เตรียมความพร้อมก่อนเข้าโรเงรียน ปรับพื้นฐาน ฝึกคิด  

เรียนพิเศษ ภาษาไทย ระดับชั้น เตรียมอนุบาล เพื่อเตรียมสอบเข้า ป. 1 โรงเรียนสาธิตจุฬา สาธิตเกษตร สาธิตประสานมิตร สาธิตปทุมวัน และโรงเรียนชื่อดังต่างๆระดับชั้นประถมศึกษา

เรียนพิเศษที่บ้าน ภาษาไทย ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-6 เพื่อปรับพื้นฐาน ติวเสริม ติวเพิ่มเกรด 

เรียนพิเศษที่บ้าน ภาษาไทย ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-6 เพื่อติวข้อสอบ ดูแลการบ้าน สอนการบ้าน ช่วยทำรายงาน 

เรียนพิเศษที่บ้าน ภาษาไทย ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-6 เพื่อติวสอบ โอเน็ต (O-Net) และข้อสอบทุกประเภท 

เรียนพิเศษที่บ้าน ภาษาไทย ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-6 เพื่อติวสอบเข้าโรเงรียนหอวัง สตรีวิทยา เขมมะ  อัมพรไพศาล ราชนิ โรงเรียนสาธิตทั่วประเทศ และโรงเรียนชื่อดังต่างๆ


ระดับชั้นมัธยมศึกษา

ครูสอนพิเศษที่บ้าน ภาษาไทย ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เพื่อเพื่อปรับพื้นฐาน ติวเสริม ติวเพิ่มเกรด 

ครูสอนพิเศษที่บ้าน ภาษาไทย ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เพื่อติวข้อสอบ ดูแลการบ้าน สอนการบ้าน ช่วยทำรายงาน 

ครูสอนพิเศษที่บ้าน ภาษาไทย ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เพื่อติวสอบ โอเน็ต (O-Net) ติวสอบเข้าโรเงรียนชื่อดังต่างๆ เช่น โรงเรียนเตรียมอุดม หอวัง บดินทร์ มหิดล สาธิตต่างๆ และโรงเรียนชื่อดังต่างๆทั่วประเทศ


ติวเตอร์ตามบ้าน สอนพิเศษ ภาษาไทย ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เพื่อเพื่อปรับพื้นฐาน ติวเสริม ติวเพิ่มเกรด 

ติวเตอร์ตามบ้าน สอนพิเศษ ภาษาไทย ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ติวข้อสอบ ดูแลการบ้าน สอนการบ้าน ช่วยทำรายงาน 

ติวเตอร์ตามบ้าน สอนพิเศษ ภาษาไทย ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ติวสอบ โอเน็ต (O-Net) GAT ติวสอบเข้ามหาวิทยาลัยชื่อดังต่างๆ เช่น จุฬาลงกรณ์ ธรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ มหิดล ศิลปาศาสตร์ ศรีนครินทร์วิโรฒ บูรพา ขอนแก่น เชียงใหม่ พระจอมเกล้าธนบุรี พระจอมเกล้าลาดกระบัง พระจอมเกล้าพระนครเหนือ และมหาวิทยาลัยชื่อดังทั่วประเทศ


ติดต่อพูดคุยกับครูนุกได้โดยตรง โดยกดที่รูป Add Friends ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ
 

เพิ่มเพื่อน                                                    

หรือโทร 083-999-5790

จัดส่งและคัดสรรติวเตอร์โดย ครูนุก ชัชชญา คอร์เรีย

ปริญญาโท พัฒนศึกษา ภาควิชานโยบายและการจัดการความเป็นผู้นำทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท การสอนภาษาอังกฤษ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รับสอนพิเศษวิชาภาษาไทย ที่บ้าน/นอกสถานที่ เน้นความเข้าใจ ไม่ท่องจำ เปิดสอนทั้งหลักสูตรปรกติ สองภาษา และนานาชาติ โดยติวเตอร์ขั้นเทพ ราคาเริ่มต้นเพียง 200 บาท/ชม.

Visitors: 98,823