รับสอนพิเศษ ภาษาอังกฤษ

จัดส่งติวเตอร์โดย
ครูนุกกี้ ชัชชญา คอร์เรีย 
ปริญญาโท สาขาพัฒนศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท สาขาการสอนภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ติวเตอร์ตัวพ่อ-ตัวแม่ จากทั่วทุกหนแห่งทั้งในและต่างประเทศ นำทัพโดยติวเตอร์และครูฝีมือการสอนระดับแนวหน้า พร้อมให้บริการทั่วไทย ไกลทั่วโลก ทั้งแบบสอนนอกสถานที่และแบบออนไลน์สอนสดตัวต่อตัว เรียนแบบไหนก็เก่งขึ้นชัวร์! 


ติวเตอร์ขั้นเทพ กำลังทัพสำคัญที่พร้อมตะลุยการสอนเพื่อให้นักเรียนบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนสูงสุด พร้อมรับทั้งการติวสอบกลางภาค ติวสอบปลายภาค ติวสอบเข้า สอนเนื้อหาหลักและเนื้อหาเสริม ปรับพื้นฐานทุกวิชา ติวแข่งขันทุกประเภท ทั้งแบบสอนนอกสถานที่และแบบออนไลน์สอนสดตัวต่อตัว 

ระดับชั้นเตรียมอนุบาล และ อนุบาล

รับสอนพิเศษ ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น เตรียมอนุบาล อนุบาล เพื่อเสริมทักษะ เตรียมความพร้อมก่อนเข้าโรเงรียน ปรับพื้นฐาน ฝึกคิด 

รับสอนพิเศษ ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น เตรียมอนุบาล อนุบาล เพื่อเตรียมสอบเข้า ป. 1 โรงเรียนสาธิตจุฬา สาธิตเกษตร สาธิตประสานมิตร สาธิตปทุมวัน อัสสัมชัญ โรงเรียนสองภาษา โรงเรียนอินเตอร์ และโรงเรียนชื่อดังต่างๆ

 

ระดับชั้นประถมศึกษา

ครูสอนพิเศษ ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-6 เพื่อปรับพื้นฐาน ติวเสริม ติวเพิ่มเกรด ติวข้อสอบ ดูแลการบ้าน สอนการบ้าน ช่วยทำรายงาน 

ครูสอนพิเศษ ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-6 สอบแข่งขัน สสวท ติวสอบ โอเน็ต (O-Net) และเพื่อติวสอบเข้าโรเงรียนหอวัง สตรีวิทยา เขมมะ อัสสัมชัญ เซนต์โยเซฟ วัฒนาวิทยาลัย เซนต์คาเบรียล อัมพรไพศาล ราชนิ โรงเรียนสาธิตทั่วประเทศ และโรงเรียนชื่อดังต่างๆ

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษา

ครูสอนพิเศษตามบ้าน ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เพื่อเพื่อปรับพื้นฐาน ติวเสริม ติวเพิ่มเกรด ติวข้อสอบ ดูแลการบ้าน สอนการบ้าน ช่วยทำรายงาน 

ครูสอนพิเศษตามบ้าน ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ติวสอบ โอเน็ต (O-Net) ติวสอบเข้าโรเงรียนชื่อดังต่างๆ เช่น โรงเรียนเตรียมอุดม หอวัง บดินทร์ มหิดล สาธิตต่างๆ และโรงเรียนชื่อดังต่างๆทั่วประเทศ

 

ติวเตอร์ตัวต่อตัว ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เพื่อเพื่อปรับพื้นฐาน ติวเสริม ติวเพิ่มเกรด ติวข้อสอบ ดูแลการบ้าน สอนการบ้าน ช่วยทำรายงาน 

ติวเตอร์ตัวต่อตัว ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ติวสอบ โอเน็ต (O-Net) GAT PAT 9 วิชาสามัญ ติวสอบเข้ามหาวิทยาลัยชื่อดังต่างๆ เช่น จุฬาลงกรณ์ ธรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ มหิดล ศิลปาศาสตร์ ศรีนครินทร์วิโรฒ บูรพา ขอนแก่น เชียงใหม่ พระจอมเกล้าธนบุรี พระจอมเกล้าลาดกระบัง พระจอมเกล้าพระนครเหนือ และมหาวิทยาลัยชื่อดังทั่วประเทศ

รับติวสอบ TOEIC

รับติว TOEIC ทั้ง 2 พาร์ท (Listening and Reading) พร้อมปรับพื้นฐานให้ก่อนตะลุยโจทย์เพื่อให้นักเรียนบรรลุคะแนนเป้าหมายที่ต้องการ และได้ผลไวที่สุด

รับสอนพิเศษ ภาษาอังกฤษ เพื่อการสนทนา สำหรับบุคคลทั่วไป เพื่อใช้ในการสนทนาในชีวิตประจำวัน ในที่ทำงาน การเขียน E-mail การเขียนจดหมาย การพูดโต้ตอบ ครบทั้งสี่ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน 

เรียนภาษาอังกฤษกับครูเจ้าของภาษา

เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาทั้งแบบเดี่ยวและกลุ่มเพื่อให้ท่านสามารถใช้และพูดภาษาอังกฤษได้อย่างเจ้าของภาษาด้วยระยะเวลาอันสั้น 

 

ลักษณะการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ใหญ่ วัยทำงาน

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั่วไป
เรียนภาษาอังกฤษครบทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน เบื้องต้น เพื่อปูพื้นไปสู่ระดับกลางและระดับสูง
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเฉพาะด้าน
เรียนภาษาอังกฤษครบทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ระดับกลางและระดับสูง เพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตรงสายงานและความต้องการของผู้เรียน เช่น ภาคธุรกิจการโรงแรม ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจระหว่างประเทศ เป็นต้น
เตรียมสอบ TOEFL และ IELTS (TOEFL and IELTS Preparation) เพื่อใช้ในการเข้าทำงานในต่างประเทศ
ติวเข้ม เจ้าะลึกข้อสอบ เพื่อการเตรียมตัวสอบโทเฟลและไอเอล
เตรียมสอบ TOEIC (TOEIC Preparation)
ติวเข้ม เจาะลึกข้อสอบ เพื่อการเตรียมตัวสอบโทอิค เพื่อให้ได้ผลคะแนนตามเป้าหมาย
แกรมม่า (Grammar)
เสริมสร้างพื้นฐานไวยากรณ์เพื่อการใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสำหรับการสอบ และความต้องการใช้ภาษาในการสื่อสารที่ถูกต้อง
การเขียน (Writing)
เสิรมสร้างและพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นการเขียนเชิงธุรกิจหรือเชิงวิชาการ เพื่อการสอบและการใช้งานจริงในภาคธุรกิจและการศึกษา
 
ภาษาอังกฤษ สำหรับเด็ก วัยเรียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั่วไป
เรียนภาษาอังกฤษครบทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน เบื้องต้น เพื่อปูพื้นไปสู่ระดับกลางและระดับสูง ไม่เน้นอ้างอิงกับหลักสูตรที่โรงเรียน เน้นการใช้งานจริง
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเฉพาะด้าน
เรียนภาษาอังกฤษครบทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ระดับกลางและระดับสูง เพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เน้นให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียนในการใช้งานในสถานการณ์จริง ไม่เน้นอ้างอิงกับหลักสูตรที่โรงเรียน
เตรียมสอบ TOEFL, IELTS, GED, SAT, GAT, IGCSE, TU-GET, CU-TEP, CU-ATT และการสอนทุกประเภท
ติวเข้ม เจ้าะลึกข้อสอบ เพื่อการเตรียมตัวสอบประเภทต่าง เพื่อใช้ในการสอบเทียบ สอบเข้า เรียนต่อในและต่างประเทศ และการสอบแข่งขันทุกประเภท
เตรียมสอบ TOEIC (TOEIC Preparation)
ติวเข้ม เจาะลึกข้อสอบ เพื่อการเตรียมตัวสอบโทอิค เพื่อให้ได้ผลคะแนนตามเป้าหมายตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้ยื่นจบ
แกรมม่า (Grammar)
เสริมสร้างพื้นฐานไวยากรณ์เพื่อการใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสำหรับการสอบทุกระดับชั้น และความต้องการใช้ภาษาในการสื่อสารที่ถูกต้อง ดำเนินการสอนนอกหลักสูตรและอ้างอิงจากหลักสูตรที่โรงเรียน เพื่อเพิ่มเกรด เตรียมสอบ ดูแลการบ้าน และหรือการใช้งานจริง
การเขียน (Writing) 
เสิรมสร้างและพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ เพื่อการสอบและการใช้งานจริง ประยุกต์ใช้ได้ทุกสถานการณ์ ดำเนินการสอนแบบนอกหลักสูตรและอ้างอิงจากหลักสูตรที่โรงเรียน ให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียน เพื่อเพิ่มเกรด เตรียมสอบ ดูแลการบ้าน และหรือการใช้งานจริง
การอ่าน (Reading)
เสริมสร้างคลังศัพท์ การอ่านเอาความและการอ่านตีความ เพื่อการสอบและการใช้งานจริง ประยุกต์ใช้ได้ทุกสถานการณ์ ดำเนินการสอนแบบนอกหลักสูตรและอ้างอิงจากหลักสูตรที่โรงเรียน ให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียน เพื่อเพิ่มเกรด เตรียมสอบ ดูแลการบ้าน และหรือการใช้งานจริง

ส่วนหนึ่งของตัวเตอร์ของเรา (ดูเพิ่มเติมที่เมนูติวเตอร์ของเรา)

 • ติวเตอร์โยซ่า

  ปริญญาตรี อักษรศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ติวเตอร์เฟมัส

  ปริญญาโท Marketing University of the West of England
  ปริญญาตรี วิจัยทางสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • รับสอนภาษาอังกฤษ
  ติวเตอร์บุตร

  ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์
  Business English Communication
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • รับสอนภาษาอังกฤษ
  ติวเตอร์ส้ม

  ปริญญาโท English as an International Language จุฬา
  ปริญญาตรี Social Science International studies มหิดล
 • รับสอนภาษาอังกฤษ
  ติวเตอร์เจน

  ปริญญาตรี อักษรศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รับสอนภาษาอังกฤษ
  ติวเตอร์เมย์

  ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เอแบค
  ปริญญาโท International Business Management
  เซี่ยงไฮ้ เจียวทง ยูนิเวอร์ซิตี้
 • ติวเตอร์แอนนา

  ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์
  ภาคอินเตอร์ เอกภาษาและวัฒนธรรม
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ติวเตอร์เจนี่

  ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์
  ภาษาและวัฒนธรรม
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รับสอนภาษาอังกฤษ
  ติวเตอร์ปุย

  ปริญญาตรี มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • รับสอนภาษาอังกฤษ
  ติวเตอร์ซู

  ปริญญาตรี Diplomacy and International Law, Ewha Womans University
  ปริญญาโท International Cooperation, Seoul National University
 • ติวเตอร์ปุยนุ่น

  ปริญญาโท International business
  university of reading
 • ติวเตอร์สอนพิเศษ
  ติวเตอร์ปุ๊ก

  ปริญญาตรี มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ติวเตอร์สอนพิเศษ
  ติวเตอร์นุ๊ก

  ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ อังกฤษอเมริกันศึกษา
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นานาชาติ
 • ติวเตอร์สอนพิเศษ
  ติวเตอร์โบ๊ท

  ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ติดต่อพูดคุยกับครูนุกกี้ได้โดยตรง โดยกดที่รูป Add Friends ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ
 
                                               เพิ่มเพื่อน           
                                         

รับสอนพิเศษวิชาภาษาอังกฤษ ที่บ้าน/นอกสถานที่ เน้นความเข้าใจ ไม่ท่องจำ เปิดสอนทั้งหลักสูตรปรกติ สองภาษา และนานาชาติ โดยติวเตอร์ไทยและชาวต่างชาติ 

Visitors: 144,343