รับสอนพิเศษ ภาษาอังกฤษติวเตอร์สอนพิเศษของเรา เป็นติวเตอร์สอนที่บ้านคุณภาพ ทางเราเน้นคุณสมบัติที่ครบถ้วน ตรงตามความต้องการของผู้เรียนและผู้ปกครองเป็นสำคัญ ท่านสามารถระบุคุณสมบัติของติวเตอร์ได้ทุกคุณสมบัติ ไม่ว่าจะเป็น มหาวิทยาลัยที่ติวเตอร์กำลังศึกษาอยู่หรือจบการศึกษา สามารถระบุได้ว่าจะเป็น ติวเตอร์ จุฬา ธรรมศาสตร์ มหิดล เกษตรศาสตร์ ศิลปากร หรือจะเป็นจากสถาบันชื่อดังอื่นๆ รวมไปถึงเพศ อายุ บุคลิก นิสัย และสไตล์การสอนของติวเตอร์และครูสอนพิเศษที่บ้าน เพื่อเราจะสามารถจัดหาติวเตอร์ได้ตรงใจท่านมากที่สุดค่ะ

ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถระบุเลือกคุณสมบัติของติวเตอร์ได้

ไม่ว่าจะเป็น มหาวิทยาลัยที่ติวเตอร์จบหรือกำลังศึกษาอยู่ ทั้งระดับชั้นปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ระบุเพศ อายุ ประสบการณ์ หรือแม้แต่บุคคลิกาพของติวเตอร์ มั่นใจได้ว่าท่านจะได้ติวเตอร์ที่ตรงใจที่สุดค่ะ


ส่วนหนึ่งของติวเตอร์และครูสอนพิเศษของเรา เช็คประวัติเพิ่มเติมได้โดยกรอกแบบฟอร์มติดต่อกลับ หรือโทรมาที่ 083-999-5790

เรียนพิเศษที่บ้าน แบบระบบ International School

หนี่งในครูสอนพิเศษภาษาอังกฤษ ระบบ International School ของเรา ครูนุ๊ก ปัจจุบันเป็นครูสอนพิเศษให้กับเรา และสอนประจำอยู่ที่ St. Andrews International School (สอบถามประวัติเพิ่มเติมได้ที่ 083-999-5790)

ระยะเวลากว่าสิบปีกับการสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองนั้น ครูนุ๊กของเรามีรูปแบบการสอนที่เน้นทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน โดยจะสอนเป็นหัวข้อๆ โดยเป็นเรื่องที่สนุก และเด็กๆสนใจ เช่น ยานพาหนะ การทำคุ้กกี้ชอคโคเลต สัตว์ป่า การปลูกต้นไม้ ซึ่งครูสอนพิเศษของเราจะสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษเพื่อฝึกการฟังและสร้างความมั่นใจให้กับผู้เรียนโต้ตอบกลับ เรียนรู้คำศัพท์จากหัวข้อนั้นๆ ตามด้วยกิจกรรมที่จะช่วยเพิ่มทักษะ เช่น การสร้างคลิปพรีเซนต์งาน หรือเล่าเรื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจในการพูด สนุกกับการทำภูเขาไฟ รวมไปถึงฝึกการเขียน ครูนุ๊กมีการจัดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนให้ด้วยนะคะ

ระดับอนุบาลถึงประถมปลาย 1 หัวข้อ 6 ชั่วโมง แบ่งเป็น 3 ครั้งๆละ 2 ชั่วโมง

ระดับมัธยมต้นจะเน้นทางด้านการเรียนเพื่อสอบ โดยเรียนรู้เทคนิคต่างๆ ที่ไม่น่าเบื่อและการสอนที่สนุก ไม่เครียด โดยผ่านการสนทนาภาษาอังกฤษตลอดทั้งคลาส หลังจากเรียนไปแล้ว จะมีการทดสอบเพื่อวัดระดับความรู้ก่อนเข้าไปสู่สนามสอบจริงด้วยค่ะ

Study English as a second language

This is Kru Nook, one of our home teachers who is now teaching for us and St. Andrews International School.

She has more than ten years teaching experience of teaching English as a second language with fun topics such as transportation, making chocolate crackers, wild animals, growing plants, etc., that children can start communication in English and do activities such as making a short clip of their presentations, writing a 'How to', playing phonics games, building a volcano. They will engage four skills in once though the class.

All lessons have made for an individual child or same group ability. Pre-test and Post-test prepared.

Year group: Nursery-Primary; 1 topic includes 6 hours which are 2 hours once a day.

Year group: Secondary will be specific on academic exam guide by learning variety of techniques. The course will be prepared individually after assessment.

 • ติวเตอร์แอนนา

  ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์
  ภาคอินเตอร์ เอกภาษาและวัฒนธรรม
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ติวเตอร์เจนี่

  ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์
  ภาษาและวัฒนธรรม
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ติวเตอร์ทิป

  ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์
  เอกภาษาอังกฤษ
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ติวเตอร์ข้าว

  ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์
  ภาษาและวัฒนธรรม
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ติวเตอร์กิ๊ฟ

  ปริญญาตรี อักษรศาสตร์
  ภาษาอังกฤษ ศิลปากร
  ปริญญาโท อักษรศาสตร์
  การแปลอังกฤษ-ไทย จุฬา
 • ติวเตอร์ปุยนุ่น

  ปริญญาโท International business
  university of reading
 • ติวเตอร์สอนพิเศษ
  ติวเตอร์ปุ๊ก

  ปริญญาตรี มนุษยศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ติวเตอร์สอนพิเศษ
  ติวเตอร์นุ๊ก

  ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ อังกฤษอเมริกันศึกษา
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นานาชาติ
 • ติวเตอร์สอนพิเศษ
  ติวเตอร์โบ๊ท

  ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ติวเตอร์สอนพิเศษ
  ติวเตอร์เขม

  ปริญญาตรี อักษรศาสตร์
  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ติวเตอร์สอนพิเศษ
  ติวเตอร์หยก

  ปริญญาโท Environmental Management
  University of Queensland
 • ติวเตอร์สอนพิเศษ
  ติวเตอร์เฟรช

  ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระดับชั้นเตรียมอนุบาล และ อนุบาล

รับสอนพิเศษ ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น เตรียมอนุบาล อนุบาล เพื่อเสริมทักษะ เตรียมความพร้อมก่อนเข้าโรเงรียน ปรับพื้นฐาน ฝึกคิด 

รับสอนพิเศษ ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น เตรียมอนุบาล อนุบาล เพื่อเตรียมสอบเข้า ป. 1 โรงเรียนสาธิตจุฬา สาธิตเกษตร สาธิตประสานมิตร สาธิตปทุมวัน อัสสัมชัญ โรงเรียนสองภาษา โรงเรียนอินเตอร์ และโรงเรียนชื่อดังต่างๆ

 

ระดับชั้นประถมศึกษา

ครูสอนพิเศษ ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-6 เพื่อปรับพื้นฐาน ติวเสริม ติวเพิ่มเกรด ติวข้อสอบ ดูแลการบ้าน สอนการบ้าน ช่วยทำรายงาน 

ครูสอนพิเศษ ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-6 สอบแข่งขัน สสวท ติวสอบ โอเน็ต (O-Net) และเพื่อติวสอบเข้าโรเงรียนหอวัง สตรีวิทยา เขมมะ อัสสัมชัญ เซนต์โยเซฟ วัฒนาวิทยาลัย เซนต์คาเบรียล อัมพรไพศาล ราชนิ โรงเรียนสาธิตทั่วประเทศ และโรงเรียนชื่อดังต่างๆ

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษา

ครูสอนพิเศษตามบ้าน ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เพื่อเพื่อปรับพื้นฐาน ติวเสริม ติวเพิ่มเกรด ติวข้อสอบ ดูแลการบ้าน สอนการบ้าน ช่วยทำรายงาน 

ครูสอนพิเศษตามบ้าน ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ติวสอบ โอเน็ต (O-Net) ติวสอบเข้าโรเงรียนชื่อดังต่างๆ เช่น โรงเรียนเตรียมอุดม หอวัง บดินทร์ มหิดล สาธิตต่างๆ และโรงเรียนชื่อดังต่างๆทั่วประเทศ

 


ติวเตอร์ตัวต่อตัว ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เพื่อเพื่อปรับพื้นฐาน ติวเสริม ติวเพิ่มเกรด ติวข้อสอบ ดูแลการบ้าน สอนการบ้าน ช่วยทำรายงาน 

ติวเตอร์ตัวต่อตัว ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ติวสอบ โอเน็ต (O-Net) GAT PAT ติวสอบเข้ามหาวิทยาลัยชื่อดังต่างๆ เช่น จุฬาลงกรณ์ ธรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ มหิดล ศิลปาศาสตร์ ศรีนครินทร์วิโรฒ บูรพา ขอนแก่น เชียงใหม่ พระจอมเกล้าธนบุรี พระจอมเกล้าลาดกระบัง พระจอมเกล้าพระนครเหนือ และมหาวิทยาลัยชื่อดังทั่วประเทศ 


รับสอนพิเศษ ภาษาอังกฤษ เพื่อการสนทนา สำหรับบุคคลทั่วไป เพื่อใช้ในการสนทนาในชีวิตประจำวัน ในที่ทำงาน การเขียน E-mail การเขียนจดหมาย การพูดโต้ตอบ ครบทั้งสี่ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน เรียนจากทั้งเจ้าของภาษา และ ครูไทย

 

ครูสอนพิเศษ ภาษาอังกฤษ เจ้าของภาษา

เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาทั้งแบบเดี่ยวและกลุ่มได้แล้ววันนี้ สามารถเหมาจ่ายเป็นคอร์ส หรือจ่ายเป็นครั้งได้ ราคาเริ่มต้นที่ 500 บาท ต่อชั่วโมง สำหรับแบบเดี่ยว ยิ่งเรียนเป็นกลุ่มยิ่งถูกลงอีก อาจารย์ชาวต่างชาติของเรา เป็นอาจารย์ประจำสถาบัน มีประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษมาก่อน ไม่ใช่ชาวต่างชาติที่มา work and travel ในเมืองไทย เพราะฉะนั้นรับประกันได้ว่า ท่านจะได้รับการสอนที่เป็นขั้นตอน และอย่างถูกวิธี เพื่อให้ท่านสามารถใช้และพูดภาษาอังกฤษได้อย่างเจ้าของภาษาด้วยระยะเวลาอันสั้น ปรึกษาได้ที่ 083-9995790  

ลักษณะการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ใหญ่ วัยทำงาน

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั่วไป
เรียนภาษาอังกฤษครบทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน เบื้องต้น เพื่อปูพื้นไปสู่ระดับกลางและระดับสูง
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเฉพาะด้าน
เรียนภาษาอังกฤษครบทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ระดับกลางและระดับสูง เพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตรงสายงานและความต้องการของผู้เรียน เช่น ภาคธุรกิจการโรงแรม ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจระหว่างประเทศ เป็นต้น
เตรียมสอบ TOEFL และ IELTS (TOEFL and IELTS Preparation) เพื่อใช้ในการเข้าทำงานในต่างประเทศ
ติวเข้ม เจ้าะลึกข้อสอบ เพื่อการเตรียมตัวสอบโทเฟลและไอเอล
เตรียมสอบ TOEIC (TOEIC Preparation)
ติวเข้ม เจาะลึกข้อสอบ เพื่อการเตรียมตัวสอบโทอิค เพื่อให้ได้ผลคะแนนตามเป้าหมาย
แกรมม่า (Grammar)
เสริมสร้างพื้นฐานไวยากรณ์เพื่อการใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสำหรับการสอบ และความต้องการใช้ภาษาในการสื่อสารที่ถูกต้อง
การเขียน (Writing)
เสิรมสร้างและพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นการเขียนเชิงธุรกิจหรือเชิงวิชาการ เพื่อการสอบและการใช้งานจริงในภาคธุรกิจและการศึกษา
 
ภาษาอังกฤษ สำหรับเด็ก วัยเรียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั่วไป
เรียนภาษาอังกฤษครบทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน เบื้องต้น เพื่อปูพื้นไปสู่ระดับกลางและระดับสูง ไม่เน้นอ้างอิงกับหลักสูตรที่โรงเรียน เน้นการใช้งานจริง
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเฉพาะด้าน
เรียนภาษาอังกฤษครบทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ระดับกลางและระดับสูง เพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เน้นให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียนในการใช้งานในสถานการณ์จริง ไม่เน้นอ้างอิงกับหลักสูตรที่โรงเรียน
เตรียมสอบ TOEFL, IELTS, GED, SAT, GAT, IGCSE, TU-GET, CU-TEP, CU-ATT และการสอนทุกประเภท
ติวเข้ม เจ้าะลึกข้อสอบ เพื่อการเตรียมตัวสอบประเภทต่าง เพื่อใช้ในการสอบเทียบ สอบเข้า เรียนต่อในและต่างประเทศ และการสอบแข่งขันทุกประเภท
เตรียมสอบ TOEIC (TOEIC Preparation)
ติวเข้ม เจาะลึกข้อสอบ เพื่อการเตรียมตัวสอบโทอิค เพื่อให้ได้ผลคะแนนตามเป้าหมายตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้ยื่นจบ
แกรมม่า (Grammar)
เสริมสร้างพื้นฐานไวยากรณ์เพื่อการใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสำหรับการสอบทุกระดับชั้น และความต้องการใช้ภาษาในการสื่อสารที่ถูกต้อง ดำเนินการสอนนอกหลักสูตรและอ้างอิงจากหลักสูตรที่โรงเรียน เพื่อเพิ่มเกรด เตรียมสอบ ดูแลการบ้าน และหรือการใช้งานจริง
การเขียน (Writing) 
เสิรมสร้างและพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ เพื่อการสอบและการใช้งานจริง ประยุกต์ใช้ได้ทุกสถานการณ์ ดำเนินการสอนแบบนอกหลักสูตรและอ้างอิงจากหลักสูตรที่โรงเรียน ให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียน เพื่อเพิ่มเกรด เตรียมสอบ ดูแลการบ้าน และหรือการใช้งานจริง
การอ่าน (Reading)
เสริมสร้างคลังศัพท์ การอ่านเอาความและการอ่านตีความ เพื่อการสอบและการใช้งานจริง ประยุกต์ใช้ได้ทุกสถานการณ์ ดำเนินการสอนแบบนอกหลักสูตรและอ้างอิงจากหลักสูตรที่โรงเรียน ให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียน เพื่อเพิ่มเกรด เตรียมสอบ ดูแลการบ้าน และหรือการใช้งานจริง
ติดต่อพูดคุยกับครูนุกได้โดยตรง โดยกดที่รูป Add Friends ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ
 

เพิ่มเพื่อน                                                    

หรือโทร 083-999-5790

จัดส่งและคัดสรรติวเตอร์โดย ครูนุก ชัชชญา คอร์เรีย

ปริญญาโท พัฒนศึกษา ภาควิชานโยบายและการจัดการความเป็นผู้นำทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท การสอนภาษาอังกฤษ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รับสอนพิเศษวิชาภาษาอังกฤษ ที่บ้าน/นอกสถานที่ เน้นความเข้าใจ ไม่ท่องจำ เปิดสอนทั้งหลักสูตรปรกติ สองภาษา และนานาชาติ โดยติวเตอร์ไทยและชาวต่างชาติ 

Visitors: 98,823