รับสอนพิเศษ ภาษาญี่ปุ่นติวเตอร์สอนพิเศษของเรา เป็นติวเตอร์สอนที่บ้านคุณภาพ ทางเราเน้นคุณสมบัติที่ครบถ้วน ตรงตามความต้องการของผู้เรียนและผู้ปกครองเป็นสำคัญ ท่านสามารถระบุคุณสมบัติของติวเตอร์ได้ทุกคุณสมบัติ ไม่ว่าจะเป็น มหาวิทยาลัยที่ติวเตอร์กำลังศึกษาอยู่หรือจบการศึกษา สามารถระบุได้ว่าจะเป็น ติวเตอร์ จุฬา ธรรมศาสตร์ มหิดล เกษตรศาสตร์ ศิลปากร หรือจะเป็นจากสถาบันชื่อดังอื่นๆ รวมไปถึงเพศ อายุ บุคลิก นิสัย และสไตล์การสอนของติวเตอร์และครูสอนพิเศษที่บ้าน เพื่อเราจะสามารถจัดหาติวเตอร์ได้ตรงใจท่านมากที่สุดค่ะ

ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถระบุเลือกคุณสมบัติของติวเตอร์ได้

ไม่ว่าจะเป็น มหาวิทยาลัยที่ติวเตอร์จบหรือกำลังศึกษาอยู่ ทั้งระดับชั้นปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ระบุเพศ อายุ ประสบการณ์ หรือแม้แต่บุคคลิกาพของติวเตอร์ มั่นใจได้ว่าท่านจะได้ติวเตอร์ที่ตรงใจที่สุดค่ะ


ส่วนหนึ่งของติวเตอร์ของเรา ท่านสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่เมนู ติวเตอร์ของเรา


ติวเตอร์อุมิ ปริญญาตรี อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
ปริญญาโท Business School, Human Resource Management, The University of Edinburgh
 • ติวเตอร์สอนพิเศษ
  ติวเตอร์ออม

  ปริญญาตรี อักษรศาสตร์ เอกภาษาญี่ปุ่น
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ติวเตอร์สอนพิเศษ
  ติวเตอร์มัยจัง

  ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ ภาษาศาสตร์
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ติวเตอร์สอนพิเศษ
  ติวเตอร์สุ

  ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ภาษาญี่ปุ่น
  มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
 • ติวเตอร์สอนพิเศษ
  ติวเตอร์แนน

  ปริญญาตรี มนุษยศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ติวเตอร์สอนพิเศษ
  ติวเตอร์ใหม่

  ปริญญาตรี อักษรศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่น
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ติวเตอร์สอนพิเศษ
  ติวเตอร์บีม

  ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่น
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เรียนภาษาญี่ปุ่นกับติวเตอร์ญี่ปุ่นและติวเตอร์ไทยได้แล้ววันนี้

จุฬาติวเตอร์เอ็กเพรสพร้อมจัดส่งติวเตอร์สอนภาษาญุี่ปุ่น ทั้งเจ้าของภาษาและติวเตอร์ไทยที่จบเอกภาษาญี่ปุ่นโดยตรง เริ่มต้นตั้งแต่พื้นฐานจนถึงระดับสูง ค่าเรียนเริ่มต้นที่ 350 บาท/ชั่วโมง ครบสี่ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน นักเรียนบางท่านคิดว่าภาษาญี่ปุ่นยาก โดยเฉพาะทักษะเขียนและอ่าน เนื่องจากภาษาญี่ปุ่นนั้นใช้ตัวอักษรถึง 3 แบบ ได้แก่ คันจิ ฮิรางานะ และคาตาคานะ ใน 1 ประโยคจะใช้ตัวอักษรทั้ง 3 แบบร่วมกัน แต่ด้วยติวเตอร์คุณภาพของเราจะทำให้ท่านรู้สึกได้ว่า การเรียนภาษาญี่ปุ่นนั้นไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป เพื่อให้ท่านสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้ดีเพื่อการสนทนาในเหตุการณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ทำงาน โรงเรียน มหาวิทยาลัย และสถานการณ์ทั่วไป 

มั่นใจกับติวเตอร์ของเรา ติดต่อ 083-999-5790

 

รับสอนพิเศษ ภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น เตรียมอนุบาล และอนุบาล 

ครูสอนพิเศษ ภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น เตรียมอนุบาล และอนุบาล เพื่อช่วยเหลือและดูแลการบ้าน เพื่อให้เกิดการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ

ครูสอนพิเศษ ภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น เตรียมอนุบาล และอนุบาล เพื่อปรับพื้นฐานให้แน่นสำหรับน้องๆที่เรียนค่อนข้างอ่อน จนสามารถทำความเข้าใจเองได้

ครูสอนพิเศษ ภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น เตรียมอนุบาล และอนุบาล เพื่อสอนเสริม เพื่มเกรด เติมเนื้อหาจากที่โรงเรียนอย่างเข้มข้น สอดคล้องกับเนื้อหาและหลักสูตรที่โรงเรียน โดยฝึกให้ทำโจทย์ที่ยากขึ้น พร้อมเสริมสร้างความรู้เพิ่มเติม

ครูสอนพิเศษ ภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น เตรียมอนุบาล และอนุบาล เพื่อเรียนล่วงหน้า 

รับสอนพิเศษ ภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-6 

ติวเตอร์ตัวต่อตัว ภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-6 เพื่อช่วยเหลือและดูแลการบ้าน เพื่อให้เกิดการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ

ติวเตอร์ตัวต่อตัว ภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-6 เพื่อปรับพื้นฐานให้แน่นสำหรับน้องๆที่เรียนค่อนข้างอ่อน จนสามารถทำความเข้าใจเองได้

ติวเตอร์ตัวต่อตัว ภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-6 เพื่อสอนเสริม เพื่มเกรด เติมเนื้อหาจากที่โรงเรียนอย่างเข้มข้น สอดคล้องกับเนื้อหาและหลักสูตรที่โรงเรียน โดยฝึกให้ทำโจทย์ที่ยากขึ้น พร้อมเสริมสร้างความรู้เพิ่มเติม

ติวเตอร์ตัวต่อตัว ภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-6 เพื่อเรียนล่วงหน้า 

ติวเตอร์ตัวต่อตัว ภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-6 เพื่อเตรียมสอบแข่งขัน 

รับสอนพิเศษ ภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

ครูสอนพิเศษที่บ้าน ภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เพื่อช่วยเหลือและดูแลการบ้าน เพื่อให้เกิดการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ

ครูสอนพิเศษที่บ้าน ภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เพื่อปรับพื้นฐานให้แน่นสำหรับน้องๆที่เรียนค่อนข้างอ่อน จนสามารถทำความเข้าใจเองได้

ครูสอนพิเศษที่บ้าน ภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เพื่อสอนเสริม เพื่มเกรด เติมเนื้อหาจากที่โรงเรียนอย่างเข้มข้น สอดคล้องกับเนื้อหาและหลักสูตรที่โรงเรียน โดยฝึกให้ทำโจทย์ที่ยากขึ้น พร้อมเสริมสร้างความรู้เพิ่มเติม

ครูสอนพิเศษที่บ้าน ภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เพื่อเรียนล่วงหน้า 

ครูสอนพิเศษที่บ้าน ภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3  เพื่อติวสอบแข่งขัน  และข้อสอบทุกประเภท

รับสอนพิเศษ ภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 

รับสอนพิเศษที่บ้าน ภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น มัธยมศึกปีที่ 4-6 เพื่อช่วยเหลือในเรื่องของการบ้าน รายงาน เพื่อให้เกิดการฝึกฝนและทบทวนอย่างสม่ำเสมอ

รับสอนพิเศษที่บ้าน ภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น มัธยมศึกปีที่ 4-6  เพื่อปรับพื้นฐานให้แน่นสำหรับน้องๆที่เรียนค่อนข้างอ่อน จนสามารถทำความเข้าใจเองได้

รับสอนพิเศษที่บ้าน ภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น มัธยมศึกปีที่ 4-6 เพื่อสอนเสริม เพื่มเกรด เติมเนื้อหาจากที่โรงเรียนอย่างเข้มข้น สอดคล้องกับเนื้อหาและหลักสูตรที่โรงเรียน โดยฝึกให้ทำโจทย์ที่ยากขึ้น พร้อมเสริมสร้างความรู้เพิ่มเติม

รับสอนพิเศษที่บ้าน ภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น มัธยมศึกปีที่ 4-6 เพื่อติวสอบแข่งขัน ติวสอบ  PAT  7 วิชาสามัญ

รับสอนพิเศษที่บ้าน ภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้น มัธยมศึกปีที่ 4-6 เพื่อติวสอบเข้ามหาวิทยาลัยทั้งระบบรับตรง และแอดมิชชั่น ติวสอบเข้ามหาวิทยาลัยชื่อดังต่างๆ เช่น จุฬาลงกรณ์ ธรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ มหิดล ศิลปาศาสตร์ ศรีนครินทร์วิโรฒ บูรพา ขอนแก่น เชียงใหม่ พระจอมเกล้าธนบุรี พระจอมเกล้าลาดกระบัง พระจอมเกล้าพระนครเหนือ และมหาวิทยาลัยชื่อดังทั่วประเทศ

ติดต่อพูดคุยกับครูนุกได้โดยตรง โดยกดที่รูป Add Friends ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ
 

เพิ่มเพื่อน                                                    

หรือโทร 083-999-5790

จัดส่งและคัดสรรติวเตอร์โดย ครูนุก ชัชชญา คอร์เรีย

ปริญญาโท พัฒนศึกษา ภาควิชานโยบายและการจัดการความเป็นผู้นำทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท การสอนภาษาอังกฤษ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รับสอนพิเศษวิชาภาษาญี่ปุ่น ที่บ้าน/นอกสถานที่ เน้นความเข้าใจ ไม่ท่องจำ เปิดสอนทั้งวัยเรียนและวัยทำงาน เพื่อการสื่อสาร โดยติวเตอร์ขั้นเทพ 

Visitors: 98,826