ติวสอบ GAT PAT

จัดส่งติวเตอร์โดย
ครูนุกกี้ ชัชชญา คอร์เรีย 
ปริญญาโท สาขาพัฒนศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท สาขาการสอนภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ติวเตอร์ตัวพ่อ-ตัวแม่ จากทั่วทุกหนแห่งทั้งในและต่างประเทศ นำทัพโดยติวเตอร์และครูฝีมือการสอนระดับแนวหน้า พร้อมให้บริการทั่วไทย ไกลทั่วโลก ทั้งแบบสอนนอกสถานที่และแบบออนไลน์สอนสดตัวต่อตัว เรียนแบบไหนก็เก่งขึ้นชัวร์! 


ติวเตอร์ขั้นเทพ กำลังทัพสำคัญที่พร้อมตะลุยการสอนเพื่อให้นักเรียนบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนสูงสุด พร้อมรับทั้งการติวสอบกลางภาค ติวสอบปลายภาค ติวสอบเข้า สอนเนื้อหาหลักและเนื้อหาเสริม ปรับพื้นฐานทุกวิชา ติวแข่งขันทุกประเภท ทั้งแบบสอนนอกสถานที่และแบบออนไลน์สอนสดตัวต่อตัว 

ติวเตอร์สอนพิเศษของเรา เป็นติวเตอร์สอนที่บ้านคุณภาพ ทางเราเน้นคุณสมบัติที่ครบถ้วน ตรงตามความต้องการของผู้เรียนและผู้ปกครองเป็นสำคัญ ท่านสามารถระบุคุณสมบัติของติวเตอร์ได้ทุกคุณสมบัติ ไม่ว่าจะเป็น มหาวิทยาลัยที่ติวเตอร์กำลังศึกษาอยู่หรือจบการศึกษา สามารถระบุได้ว่าจะเป็น ติวเตอร์ จุฬา ธรรมศาสตร์ มหิดล เกษตรศาสตร์ ศิลปากร หรือจะเป็นจากสถาบันชื่อดังอื่นๆ รวมไปถึงเพศ อายุ บุคลิก นิสัย และสไตล์การสอนของติวเตอร์และครูสอนพิเศษที่บ้าน เพื่อเราจะสามารถจัดหาติวเตอร์ได้ตรงใจท่านมากที่สุดค่ะ

ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถระบุเลือกคุณสมบัติของติวเตอร์ได้

ไม่ว่าจะเป็น มหาวิทยาลัยที่ติวเตอร์จบหรือกำลังศึกษาอยู่ ทั้งระดับชั้นปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ระบุเพศ อายุ ประสบการณ์ หรือแม้แต่บุคคลิกาพของติวเตอร์ มั่นใจได้ว่าท่านจะได้ติวเตอร์ที่ตรงใจที่สุดค่ะ

 • ติวเตอร์สอนพิเเศษ
  ติวเตอร์พี่เอมี่

  นางสาวเอมมิกา ธานีรัตน์
  ปริญญาตรี ครุศาสตร์ เอกคณิตศาสตร์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ติวเตอร์สอนพิเศษ
  ติวเตอร์พี่นุช

  นางสาวอังสนา เพชรศักดิ์วงศ์
  ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถิติ
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สถิติ
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ติวเตอร์สอนพิเศษ
  ติวเตอร์พี่หนุงหนิง

  นางสาวนรินทร์ ทาหอม
  ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ติวเตอร์สอนพิเศษ
  ติวเตอร์พี่นิว

  นายธนกร วัชรินทร์
  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ติวเตอร์สอนพิเศษ
  ติวเตอร์พี่กิ้ม

  นางสาวพรศิริ วัฒนาเอี๊ยมพันธ์
  ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รับสอนพิเศษที่บ้าน
  ติวเตอร์พี่มิว

  นายณัฐกูล ภูมิภักดี
  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ โทรคมนาคม
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

GAT PAT คืออะไร

GAT หรือ General Aptitude Test คือ การวัดความถนัดทั่วไป แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 

     1. ภาษาไทย หรือที่เรียกว่าพาร์ทเชื่อมโยง ข้อสอบส่วนนี้จะวัดความสามารถในการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ และแก้โจทย์ปัญหา

     2. ภาษาอังกฤษ ข้อสอบส่วนนี้วัดความสามารถทางด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ

รวมสองพาร์ทนี้ 300 คะแนนค่ะ

PAT หรือ Professional and Academic Aptitude Test คือ การวัดความถนัดทางวิชาชีพ และความรู้พื้นฐานที่จะเรียนต่อในวิชาชีพนั้นๆ แบ่งออกเป็นสาขาวิชาต่างๆ ตามกลุ่มอาชีพค่ะ ได้แก่

     PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์

     PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

     PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

     PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์

     PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู

     PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์

     PAT 7 ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ ซึ่งแบ่งออกเป็นหลายภาษา ได้แก่ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน ภาษาอาหรับ และภาษาบาลี

เอาคะแนน GAT PAT ไปทำอะไร

คะแนน GAT PAT จะใช้เป็นคะแนนในการสอบตรงเข้ามหาวิทยาลัยและระบบแอดมิชชั่นกลาง ซึ่งในระบบแอดมิชชั่นกลางนั้น คะแนน GAT PAT รวมกันจะเป็นสัดส่วนถึง 50% ที่เหลือจะเป็นสัดส่วนรวมกันของเกรด(GPAX) และคะแนน O-NET ส่วนการรับตรงนั้น มหาวิทยาลัยบางแห่งใช้คะแนน GAT PAT ค่อนข้างเป็นคะแนนที่สำคัญ เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นต้น ซึ่งส่วนมากจะใช้คะแนน GAT PAT เพื่อรับตรงในรอบแรก ทีนี้น้องๆต้องดูค่ะว่า ตั้งใจจะเข้าคณะอะไร ก็เลือกสอบให้ตรงกับความต้องการผลคะแนนของแต่ละคณะ และสัดส่วนคะแนนแต่ละประเภทของการสอบด้วย ต้องดูเป็นรายปีไปนะคะ

เทคนิคการทำคะแนน GAT PAT ให้ทะลุเป้า

ฝึก ฝึก ฝึก ทำข้อสอบเก่า แน่นอนค่ะ สำหรับการสอบทุกประเทศ การฝึกทำข้อสอบเก่าๆนั้น จะช่วยให้เราเกิดความคุ้นเคยกับลักษณะข้อสอบ ยิ่งฝึกมากเท่าไหร่ ก็เกิดความชำนาญขึ้นมากเท่านั้น ข้อสอบแต่ละปี ไม่หนีกันไปไหนหรอกค่ะ โจทย์เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา แต่เนื้อหาหลักที่ออกสอบก็ยังคงเดิม เมื่อเนื้อหาแน่น โจทย์พลิกไปพลิกมาแค่ไหน เราก็ตีลังกาตามได้ทุกรูปแบบนะเออ นอกจากฝึกทำข้อสอบเก่าๆแล้ว ระหว่างฝึก น้องๆ อย่าลืมฝึกเรื่องเวลาด้วยนะคะ การบริหารเวลาในการทำข้อสอบ สำคัญค่ะ บางคนได้คะแนนไม่ดี เพราะทำข้อสอบไม่ทัน ก็ต้องฝึกในส่วนนี้ด้วยค่ะ

ส่วนเทคนิคอื่นๆ นี่ถ้าว่ากันคงร่ายกันยาว เพราะแต่ละวิชาก็มีเทคนิคที่แตกต่างกันไป รวมถึงเทคนิคที่แนะนำ ไม่ได้ใช้ได้สำหรับน้องๆทุกคน เพราะฉะนั้น ต้องดูเป็นรายบุคคลไปค่ะ หากน้องๆต้องการพี่ๆติวเตอร์มาช่วยติว แนะนำเทคนิคการทำข้อสอบให้กับน้องๆ สามารถติดต่อมาได้ตลอด 24 ชม. ค่ะ ติวเตอร์ของเราทุกคน เป็นติวเตอร์ที่ชำนาญการสอนและข้อสอบประเภทนี้มาเป็นอย่างดี มีเทคนิคในการทำข้อสอบเพียบ ซึ่งเป็นเทคนิคเฉพาะตัวของติวเตอร์แต่ละคน ทั้งนี้ติวเตอร์ของเราจะปรับใช้ให้เหมาะกับน้องๆ 

อีกทั้งพี่ติวเตอร์ของเราจะคัดสรรข้อสอบเก่าๆ มาให้น้องๆลองทำ โดยจัดแยกออกเป็นหมวดหมู่ตามเนื้อหา ไม่ให้ปะปนกันเหมือนข้อสอบจริง เพื่อให้น้องๆ เข้าใจทีละเรื่อง ทีละส่วน แล้วค่อยฝึกแบบคละเรื่องกัน อย่างในข้อสอบจริง การติวและการสอนอย่างเป็นขั้นตอน จะช่วยให้น้องๆทำคะแนน GAT PAT สูงได้อย่างใจค่ะ


รับติวสอบ GAT PAT ที่บ้าน/นอกสถานที่ เน้นเทคนิคพิชิตข้อสอบ ติวเข้มข้น พร้อมปูพื้นฐาน โดยติวเตอร์ขั้นเทพ มากประสบการณ์ ราคาเพียง 300 บาท/ชม.