ติวสอบ TOEIC


ติวเตอร์สอนพิเศษของเรา เป็นติวเตอร์สอนที่บ้านคุณภาพ ทางเราเน้นคุณสมบัติที่ครบถ้วน ตรงตามความต้องการของผู้เรียนและผู้ปกครองเป็นสำคัญ ท่านสามารถระบุคุณสมบัติของติวเตอร์ได้ทุกคุณสมบัติ ไม่ว่าจะเป็น มหาวิทยาลัยที่ติวเตอร์กำลังศึกษาอยู่หรือจบการศึกษา สามารถระบุได้ว่าจะเป็น ติวเตอร์ จุฬา ธรรมศาสตร์ มหิดล เกษตรศาสตร์ ศิลปากร หรือจะเป็นจากสถาบันชื่อดังอื่นๆ รวมไปถึงเพศ อายุ บุคลิก นิสัย และสไตล์การสอนของติวเตอร์และครูสอนพิเศษที่บ้าน เพื่อเราจะสามารถจัดหาติวเตอร์ได้ตรงใจท่านมากที่สุดค่ะ

ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถระบุเลือกคุณสมบัติของติวเตอร์ได้

ไม่ว่าจะเป็น มหาวิทยาลัยที่ติวเตอร์จบหรือกำลังศึกษาอยู่ ทั้งระดับชั้นปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ระบุเพศ อายุ ประสบการณ์ หรือแม้แต่บุคคลิกาพของติวเตอร์ มั่นใจได้ว่าท่านจะได้ติวเตอร์ที่ตรงใจที่สุดค่ะ


TOEIC หรือ Test of English for International Communication เป็นข้อสอบมาตราฐานระดับสากล ในการวัดทักษะภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ จัดทำขึ้นโดย Educational Testing Service (ETS) ปัจจุบันการสอบ TOEIC มีการสอบสองรูปแบบค่ะ คือ

   1. TOEIC Listening and Reading Test (การฟังและการอ่าน) และ

   2. TOEIC Speaking and Writing Test (การพูดและการฟัง) ซึ่งเป็นรูปแบบใหม่

   ในประเทศไทยนั้น มีการสอบเฉพาะแบบที่ 1 นะคะ ซึ่งเป็นแบบทดสอบซึ่งสามารถวัดทักษะความสามารถในการนำภาษาอังกฤษมาใช้งานได้จริงในชีวิต ทั้งทางด้านทักษะการฟังและการอ่าน ซึ่งคะแนนของ TOEIC นั้นจะไม่มีคะแนนได้ และคะแนนตก ซึ่งแต่ละคะแนนจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการใช้ภาษาของผู้สอบ คะแนนจะเริ่มต้นตั้งแต่ 10 คะแนน ถึงคะแนนเต็ม 990 คะแนน

ลักษณะการสอบ TOEIC (Listening and Reading Test)

   ปัจจุบันนี้การสอบ TOEIC นั้นจะใช้รูปแบบที่เรียกกันว่า Redesigned TOEIC ค่ะ ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การฟัง และการพูด ข้อสอบทั้งหมดมีจำนวน 200 ข้อ คะแนนเต็ม 990 คะแนน เวลาในการทำข้อสอบเพียง 2 ชม. (ส่วนใหญ่ทำกันไม่ค่อยทัน) โดยเวลาในการสอบนั้นจะแบ่งออกเป็น

   1. การฟัง (Listening Comprehension) มีทั้งหมด 100 ข้อค่ะ ซึ่งคะแนนเต็มคือ 495 คะแนน โดยใช้เวลาในการสอบส่วนนี้ 45 นาที ผู้เข้าสอบจะได้ฟังคำถามสนทนาเป็นแบบสั้นๆ แล้วตอบคำถามจากบทสนทนาที่ได้ฟัง แบ่งออกเป็นส่วนย่อยๆ อีก 4 ส่วนนะคะ คือ

      1.1 Part 1:Photographs 10 ข้อ

      1.2 Part 2: Question-Response 30 ข้อ

      1.3 Part 3: Conversations 30 ข้อ

      1.4 Part 4: Short Talks 30 ข้อ

   2. การอ่าน (Reading Comprehension) มีทั้งหมด 100 ข้อ คะแนนเต็ม 495 คะแนนเช่นกันค่ะ แต่จะใช้เวลาในการสอบมากกว่าส่วนแรกคือ 75 นาทีค่ะ ผู้เข้าสอบจะต้องตอบคำถามจากสิ่งที่อ่าน โดยแบ่งออกเป็นส่วนย่อยอีก 3 ส่วนนะคะ คือ

      2.1 Part 5: Incomplete Sentences 40 ข้อ

      2.2 Part 6: Text Completion 12 ข้อ

      2.3 Part 7: Reading Comprehension 48 ข้อ

ความยากง่ายของการสอบ TOEIC

   ส่วนที่ผู้สอบมีปัญหามากที่สุดนั้น คือ Part 5, 6, 7 เนื่องด้วยเวลาที่จำกัด ผู้สอบบางคนอ่านช้า คลังศัพท์น้อย แกรมม่าไม่แน่น ทำให้ทำคะแนนในส่วนนี้ได้น้อย ซึ่งจริงๆแล้ว ติวเตอร์ของเราจะมีเทคนิคแนะนำให้ผู้ที่กำลังจะสอบวิชาดังกล่าวได้เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการสอบ เพราะข้อสอบนั้นออกวนๆกัน เรื่องเดิมๆ แต่เปลี่ยนเนื้อหา อย่างเช่น เรื่องของแกรมม่า ที่ออกซ้ำประจำๆ ได้แก่เรื่อง If Clause, Real Condition, Unreal Condition เป็นต้น เพียงแต่เปลี่ยนแปลงโจทย์ให้แตกต่างกันออกไป ติวเตอร์ของเราจะแนะนำเทคนิคการดูข้อสอบว่า ข้อสอบที่ออกมานั้น เป็นข้อสอบที่ทดสอบแกรมม่าเรื่องอะไร และผู้สอบจะต้องสังเกตจุดไหน ทำให้ผู้สอบทำข้อสอบส่วนนี้ได้รวดเร็วมากขึ้น เนื่องจากเกิดความชำนาญ รวมไปถึงพาร์ทที่ทดสอบเกี่ยวกับความหมายของศัพท์ ผู้สอบจะรู้ได้อย่างไรว่าจะต้องจำศัพท์ไปเท่าไหร่ กี่คำ ถึงจะเพียงพอกับการสอบ และจะจดจำคำศัพท์เหล่านั้นได้อย่างไร ติวเตอร์ของเรามีเทคนิคการจดจำคำศัพท์หลากหลายวิธี ที่ใช้ได้ผลจริง ผ่านการทดสอบมาแล้ว ซึ่งติวเตอร์จะดู learning style ของผู้เรียนแต่ละคนก่อนว่ามีรูปแบบการเรียนรู้อย่างไร เพื่อเลือกแนะนำให้ใช้วิธีการจดจำศัพท์ให้ถูกต้องเหมาะสมกับผู้เรียน นอกจากนี้ในเรื่องของการอ่านจับใจความ เพื่อตอบคำถาม เทคนิคการ Skim and Scan นั้นเพียงพอแล้วหรือไม่ มีวิธีอื่นๆอีกไหม แน่นอนว่า ติวเตอร์ของเราย่อมไม่ธรรมดา เทคนิคแต่ละเทคนิคจะถูกปรับใช้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน กวาดสายตาอย่างไรให้ได้ใจความ ต้องมีความรู้พื้นฐานแค่ไหนถึงจะเข้าใจเรื่องที่อ่าน ไม่ยากเลยสำหรับทีมติวเตอร์คุณภาพของเรา 

   ส่วนของการฟัง ก็ใช่ว่าจะหินน้อยไปกว่าส่วนของการอ่าน โดยเฉพาะผู้เข้าสอบที่ไม่ค่อยมีโอกาสได้สนทนากับชาวต่างชาติหลากหลายสำเนียง อีกทั้งยังต้องใช้สมาธิในการฟัง หากเผลอใจลอยไปเพียงเสี้ยววินาที อาจพลาดส่วนสำคัญซึ่งจะเป็นคำตอบได้ และไม่มีการให้ฟังซ้ำใหม่อีกรอบ เพราะฉะนั้นติวเตอร์ของเราจะช่วยผู้เรียนให้มีโอกาสได้ฝึกฟังมากขึ้น สำเนียงที่หลากหลายของแต่ละประเทศนั้น ติวเตอร์ของเราจะพยายามให้ผู้เรียนได้ฝึกฟังทั้งหมด รวมทั้งสำนวนภาษาที่ใช้ในการออกสอบบ่อย เพื่อให้ผู้ที่จะเข้าสอบ เกิดความมั่นใจในการสอบ และทำคะแนนได้สูงตามต้องการ ปัจจุบัน บริษัท ส่วนใหญ่จะเรียกคะแนน TOEIC ที่อย่างน้อย 550 คะแนน บางทีสูงเกินกว่า 700 ก็มี การทำคะแนนให้ได้ตามเป้าหมายนั้นไม่ใช่เรื่องยาก หากได้เทคนิคดีๆจากทีมติวเตอร์ของเรา ซึ่งเทคนิคต่างๆ เป็นเทคนิคส่วนตัวของติวเตอร์แต่ละคน และขึ้นอยู่กับผู้เรียนว่ามีรูปแบบการเรียนรู้อย่างไร มีเวลาจำกัดมากน้อยแค่ไหน รวมทั้งความรู้พื้นฐานของผู้เรียนด้วย ติวเตอร์ของเราจะค่อยๆ ปรับให้ทุกอย่างผสานกันอย่างเป็นระบบ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถทำคะแนนได้สูงอย่างใจ

                                                                                                      by Admin

ติดต่อพูดคุยกับครูนุกได้โดยตรง โดยกดที่รูป Add Friends ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ
 

เพิ่มเพื่อน                                                    

หรือโทร 083-999-5790

จัดส่งและคัดสรรติวเตอร์โดย ครูนุก ชัชชญา คอร์เรีย

ปริญญาโท พัฒนศึกษา ภาควิชานโยบายและการจัดการความเป็นผู้นำทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท การสอนภาษาอังกฤษ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รับติวสอบ TOEIC ที่บ้าน/นอกสถานที่ เน้นเทคนิคพิชิตข้อสอบ ติวเข้มข้น พร้อมปูพื้นฐาน โดยติวเตอร์ขั้นเทพจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ ราคาเพียง 350/ชม.

Visitors: 98,824