หน้าแรก-เราคัดสรรติวเตอร์คุณภาพชั้นหนึ่ง ส่งตรงถึงบ้านท่าน

chulatutorexpress by Kru Nookie บริการจัดส่ง ติวเตอร์สอนพิเศษ และ ครูสอนพิเศษที่บ้าน รับสอนพิเศษที่บ้าน นอกสถานที่ ทุกวิชาตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึง ระดับบุคคลทั่วไป

บริการส่งติวเตอร์ไปสอนนอกสถานที่และเรียนแบบออนไลน์สดตัวต่อตัว โต้ตอบได้ แบบไหนก็เรียนรู้เรื่องแน่นอน!!

   เพิ่มเพื่อน        

 


จัดส่งติวเตอร์โดย
ครูนุกกี้ ชัชชญา คอร์เรีย 
ปริญญาโท สาขาพัฒนศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท สาขาการสอนภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ติวเตอร์ตัวพ่อ-ตัวแม่ จากทั่วทุกหนแห่งทั้งในและต่างประเทศ นำทัพโดยติวเตอร์และครูฝีมือการสอนระดับแนวหน้า พร้อมให้บริการทั่วไทย ไกลทั่วโลก ทั้งแบบสอนนอกสถานที่และแบบออนไลน์สอนสดตัวต่อตัว เรียนแบบไหนก็เก่งขึ้นชัวร์! 


ติวเตอร์ขั้นเทพ กำลังทัพสำคัญที่พร้อมตะลุยการสอนเพื่อให้นักเรียนบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนสูงสุด พร้อมรับทั้งการติวสอบกลางภาค ติวสอบปลายภาค ติวสอบเข้า สอนเนื้อหาหลักและเนื้อหาเสริม ปรับพื้นฐานทุกวิชา ติวแข่งขันทุกประเภท ทั้งแบบสอนนอกสถานที่และแบบออนไลน์สอนสดตัวต่อตัว 

นักเรียนสามารถกำหนดวันเวลาและสถานที่ได้เอง

อยากเรียนเวลาไหน วันไหน สถานที่ไหน ก็กำหนดเองได้ดั่งใจ ง่ายและสะดวกทั้งแบบติวเตอร์ที่ไปสอนนอกสถานที่และการเรียนแบบออนไลน์สอนสดตัวต่อตัว

Chulatutorexpress มีติวเตอร์สอนพิเศษและครูสอนพิเศษที่บ้านและออนไลน์ พร้อมให้บริการทุกวิชา ทุกระดับชั้น ทุกวัย ทุกพื้นที่ ทั่วประเทศ โดยครูสอนพิเศษตามบ้าน ติวเตอร์จุฬา ตัวต่อตัวมีตั้งแต่ ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ระดับชั้นอนุบาล ระดับชั้นประถมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษา ระดับชั้นวิทยาลัย ระดับชั้นมหาวิทยาลัย ผู้ใหญ่ วัยทำงาน และชาวต่างชาติ 

ครบถ้วนทุกกระบวนวิชา ทุกระดับชั้น ทุกวัย ทุกพื้นที่

รับติวเสริม ติวเพิ่มเกรด ติวสอบ สอน ตัวต่อตัว วิชาคณิตศาสตร์ วิทย์ ฟิสิกส์ เคมี สังคม ศิลปะ คอมพิวเตอร์ บัญชี สถิติ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน และภาษาต่างประเทศอื่นๆ สอนพิเศษตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ อุดมศึกษา และบุคคลทั่วไป


ระดับชั้นอนุบาล/Pre-School Levels

ทาง CHULATUTOREXPRESS ให้บริการติวเตอร์หรือครูทุกรายวิชา ไม่ว่าจะเป็น ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย คณิต เลขเชาวน์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ทั้งหลักสูตรไทย English program Interantional Program และหลักสูตรอื่นๆ 


ระดับชั้นประถมศึกษา/Primary School Levels

CHULATUTOREXPRESS มีครูหรือติวเตอร์สอนพิเศษทั้งแบบไปสอนตามบ้านและแบบออนไลน์ตัวต่อตัวสำหรับน้องๆ ประถม ทุกวิชา เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศิลปะ ดนตรี กีฬา ทั้งภาคภาษาไทย EP และ Inter 


ระดับชั้นมัธยมศึกษา/Secondary and High School Levels

CHULATUTOREXPRESS มีครูหรือติวเตอร์สอนพิเศษทั้งแบบไปสอนตามบ้านและแบบออนไลน์ตัวต่อตัวสำหรับน้องๆ ระดับมัธยมศึกษา ม.1-ม.6 Grade 7-12 Year 8-13 ทุกวิชา เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศิลปะ ดนตรี กีฬา ทั้งภาคภาษาไทย EP และ Inter 

รับติวสอบเข้า โรงเรียนชื่อดัง ตั้งแต่ระดับชั้น ประถม และ มัธยมศึกษา

ติวเตอร์สอนพิเศษที่บ้าน ที่มีคุณภาพ เพื่อติวเตรียมสอบเข้า ป.1 สอมเข้า ม.1 สอบเข้า ม.4 โดยติวเตอร์และครูสอนพิเศษที่บ้านที่มีประสบการณ์การติวข้อสอบโดยตรง เน้นความสำเร็จของผู้เรียนเป็นหลัก ทุกวิชา ทุกระดับ รับรองผล หากเรียนครบชั่วโมงตามที่ติวเตอร์ของเราแนะนำ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความรู้พื้นฐานของผู้เรียน ติวเตอร์ของเราจะช่วยชี้แนะว่านักเรียนแต่ละคน ควรติวหรือเรียนพิเศษมากน้อยเพียงใด และต้องปรับปรุง ซ่อมเสริม ส่วนใด 

กรุณากรอกข้อความ...

ติวสอบ ONET GAT PAT

รับติวสอบ ONET GAT PAT ทุกรายวิชา เพื่อให้น้องๆ ได้คะแนนสูงสุดในการใช้เข้ามหาวิทยาลัย โดยติวเตอร์ชำนาญการสอบ ONET GAT PAT เท่านั้น

ติวสอบ SAT IGCSE GED

รับสอนทุกวิชา โดยติวเตอร์ที่มีความเชี่ยวชาญเนื้อหาและระบบของ INTERNATIONAL SCHOOL โดยเฉพาะ พร้อมช่วยนักเรียนดำเนินการสมัครสอบและให้คำแนะนำในการเรียนต่างๆ อย่างสุดความสามารถ

ติวสอบ TOEFL IELTS

เพื่อยื่นคะแนนสอบทุกระดับ ทุกสถาบัน โดยติวเตอร์ที่ชำนาญการการสอบ TOEFL IELTS เฉพาะเท่านั้น ซึ่งส่วนมากจะเป็นติวเตอร์จากภาคอินเตอร์หรือติวเตอร์ที่จบเอกภาษาอังกฤษเท่านั้นเพื่อให้นักเรียนได้รับประสิทธิผลสูงสุดในการเรียนและการสอบ

ติวสอบ CU-TEP TU-GET MU-ELT MU GRAD GMAT GRE และข้อสอบทุกประเภท

รับสอนทุกรายวิชาเพื่อนักเรียนที่มุ่งสอบทุกประเภท เน้นติวเตอร์คุณภาพ หลักสูตรเข้มข้น จัดเต็มทุกเทคนิค เนื้อหาแน่นพร้อมสอบอย่างมั่นใจ

ติวสอบ TOEIC

ทุกผลคะแนนที่ต้องการ ทาง CHULATUTOREXPRESS สามารถทำให้ท่านบรรลุเป้าหมายได้ แม้คนที่ไม่มีพื้นฐาน หรือพื้นฐานไม่ดี ทางติวเตอร์ของเราสามารถช่วยท่านปรับพื้นฐานก่อนเพื่อพร้อมตะลุยโจทย์ TOEIC 

รับสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่และวัยทำงาน

ครูสอนพิศษภาษาของเราสามารถเดินทางไปสอนได้ทุกที่ที่ผู้เรียนต้องการ ทั้งในเวลาทำการและนอกเวลาทำการ ผู้เรียนสามารถเลือกสถานที่และวันเวเลาเรียนได้ตามต้องการ สามารถยืดหยุ่นเวลาได้ในกรณีงานยุ่ง งานเร่งด่วน การชำระค่าเรียน ผู้เรียนสามารถชำระได้เป็นครั้งๆหลังจากการเรียนแต่ละครั้ง ไม่จำเป็นต้องเหมาจ่ายเป็นคอร์สล่วงหน้า ราคาเรียนเริ่มต้นเพียง 350/ชม. 

รับสอนภาษาอังกฤษทุกวัยด้วยครูเจ้าของภาษา

เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติ เน้นการสื่อสารจริง ไม่ท่องจำ สื่อสารได้ไวไม่ต้องเสียเวลาเป็นปีๆ ด้วยราคาเริ่มต้นเพียง 800 บาท/ชม. เรียนได้ทุกเพศทุกวัย พื้นฐานน้อยก็เรียนได้

รับสอนภาษาญี่ปุ่น

รับสอนภาษาญี่ปุ่นทุกวัย ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ไม่มีพื้นฐานเลยก็เรียนได้ จะเรียนเพื่อติวสอบวัดระดับทางภาษาญี่ปุ่น ติวสอบ PAT7 หรือเพื่อการสื่อสาร เราให้บริการครบ ใช้งานได้จริง เห็นผลไว โดยครู/ติวเตอร์เอกภาษาญ๊่ปุ่นหรือครูชาวญี่ปุ่น ครูไทยราคาเรียนเริ่มต้นเพียง 350/ชม. ครูเจ้าของภาษาราคาเริ่มต้นเพียง 800/ชม.

รับสอนภาษาจีน

รับสอนภาษาจีนทุกวัย ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ เพื่อการสื่อสาร การเขียน การสอบวัดระดับภาษาจีน เช่น HSK หรือเพื่อสอบ PAT7 เนื้อหาแน่น ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้ พร้อมสอนทุกวัตถุประสงค์การเรียนรู้เพื่อให้ได้ผลไวที่สุด โดยครูเอกภาษาจีนหรือครูชาวจีน ครูไทยราคาเรียนเริ่มต้นเพียง 350/ชม. ครูเจ้าของภาษาราคาเริ่มต้นเพียง 800/ชม.

รับสอนภาษาเกาหลี

รับสอนภาษาเกาหลีทุกวัย ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ไม่มีพื้นฐานเลยก็เรียนได้ ทั้งการเรียนเพื่อนำไปสื่อสารจริง การอ่าน-เขียนภาษาเกาหลี การติวสอบ โดยติวเตอร์/ครูเอกภาษาเกาหลีหรือครูชาวเกาหลีโดยเฉพาะ ครูไทยราคาเรียนเริ่มต้นเพียง 350/ชม. ครูเจ้าของภาษาราคาเริ่มต้นเพียง 800/ชม.

รับสอนภาษาต่างประเทศ ทุกภาษา

รับสอนภาษาฝรั่เงศส เยอรมัน และทุกภาษา เริ่มจากศูนย์ หรือสำหรับผู้มีพื้นฐานแล้ว เน้นการสอนเพื่อนำไปใช้สื่อสารได้จริง หรือเพื่อสอบ ครบทั้งสี่ทุกทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน โดยติวเตอร์/ครูเอกภาษาต่างประเทศหรือครูเจ้าของภาษาโดยเฉพาะ ครูไทยราคาเรียนเริ่มต้นเพียง 350/ชม. ครูเจ้าของภาษาราคาเริ่มต้นเพียง 800/ชม.

Learn Thai with our skilled teachers!

By our skilled teachers, you will be able to speak Thai sooner than you thought possible. Moreover, you don't have to travel though terrible traffic because we can deliver our teachers to anywhere you would like to study. It costs from only 350 Baht an hour. The tution fee includes a teacher's travelling expense and handouts. You don't have to pay for the whole course in once because we let you pay after learning each time. That means you can skip your class any time you want to because we understand that sometimes you're not free to attend the class. Compare to going to a language school or paying for whole course for a home tutor, you still have to pay when you are not able to attend your class.  Read more CLICK HERE

 
 
ติดต่อพูดคุยกับครูนุกกี้ได้โดยตรง โดยกดที่รูป Add Friends ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ
 
                                               เพิ่มเพื่อน           
                                         

Visitors: 145,229