นักเรียนของเรา

ส่วนหนึ่งของนักเรียนของเรา

 • รับสอนพิเศษที่บ้าน
  น้องซิน

  จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ติวสอบ TOEIC และภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 • รับสอนพิเศษ
  น้องเต้

  จากโรงเรียน Ekamai International School
  ติวสอบ SAT และ IGCSE English
 • รับสอนพิเศษ
  น้องออม

  จากโรงเรียนสวนกุหลาบ
  ติวสอบ GAT และ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 • รับสอนพิเศษ
  น้องออม

  จากโรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ
  เรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 • รับสอนพิเศษ
  น้องมะลิกับครูมน

  ติววิชา Math และ English
 • รับสอนพิเศษ
  น้องอั้มกับครูนุ๊ก

  จากโรงเรียน Ekamai International School
  เรียนภาษาอังกฤษ ติวเสริม เพิ่มเกรด
 • รับสอนพิเศษ
  Mr. Tatsuya

  จากประเทศญี่ปุ่น
  เรียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 • รับสอนพิเศษ
  Mr. Fredrik

  จากประเทศสวีเดน
  เรียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 • รับสอนพิเศษ
  น้องมายด์กับครูนุ๊ก

  จากโรงเรียนพนัสพิทยาคาร
  เรียนภาษาอังกฤษ เพื่อสอบเข้า ม.4
 • รับสอนพิเศษ
  น้องบูม

  จากมหาวิทยาลัยหอการค้า
  เรียนภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมสอบปลายภาค
 • รับสอนพิเศษ
  น้องพู่กัน

  จากโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
  เรียนการเขียน Essay เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย
 • รับสอนพิเศษ
  น้องเพิร์ล

  จากโรงเรียน Ramkhamhaeng International School
  ติวสอบ IGCSE Travel and Tourism
 • รับสอนพิเศษ
  น้องตังตังกับน้องตันตัน

  จากโรงเรียนอัสสัมชัญ สมุทรปราการ
  เรียนภาษาอังกฤษ ติวเสริม เพิ่มเกรด
Visitors: 137,542