รับสอนภาษาอังกฤษ ชลบุรี

  
ติดต่อพูดคุยกับครูนุกได้โดยตรง โดยกดที่รูป Add Friends ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ
 

                                               เพิ่มเพื่อน

รับสอนภาษาอังกฤษในเขตชลบุรี เรียนแบบตัวต่อตัว หรือ กลุ่มย่อย โดยติวเตอร์จะเดินทางไปสอนให้ถึงที่ ไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน สถานที่ทำงาน หรือตามห้างสรรพสินค้า หรือหากท่านต้องการเดินทางมาเรียนยังสถาบัน สามารถเดินทางมาเรียนได้ที่ พานทองเซ็นเตอร์ สี่แยกพานทอง จังหวัดชลบุรี สามารถเลือกเรียนแบบเดี่ยวหรือกลุ่มได้ตามความต้องการ

สำหรับการเรียนนอกสถานที่

 • นักเรียนสามารถระบุเวลาและสถานที่ได้เอง โดยกำหนดให้เรียนครั้งละอย่างต่ำ 2 ชั่วโมง
 • การเรียนการสอนจะออกแบบเฉพาะรายบุคคลตามวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นการสนทนาทั่วไป ติวสอบ หรืออื่นๆ
 • นักเรียนสามารถแจ้งหยุดเรียนได้ล่วงหน้าและไม่มีการคิดเงินจากการหยุดเรียน
 • ชำระค่าเรียนเป็นรายครั้งหลังเลิกเรียนในแต่ละครั้งได้

 

สำหรับการเรียนในสถานที่

 • นักเรียนที่เรียนเดี่ยวสามารถกำหนดวันและเวลาเรียนที่สะดวกเองได้
 • นักเรียนที่เรียนเป็นกลุ่มสามารถเลือกเวลาเรียนตามตารางที่กำหนดได้
 • แยกกลุ่มนักเรียนตามระดับความรู้พื้นฐานและวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้
 • ชำระค่าเรียนเป็นคอร์สตามที่นักเรียนเลือก บริการของเรา
 • รับสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั่วไป ภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาษาอังกฤษการโรงแรม ภาษาอังกฤษการท่องเที่ยว ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรม และอื่นๆ
 • รับติวสอบ TOEIC, TOEFL, ILTES และการสอบวัดระดับทางภาษาอังกฤษอื่นๆ 
 • รับสอนภาษาอังกฤษทุกระดับ ทั้งบุคคลทั่วไปและวัยทำงาน 
 • รับติวสอบเข้าทุกระดับชั้น
ลักษณะการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ใหญ่ วัยทำงาน

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั่วไป
เรียนภาษาอังกฤษครบทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน เบื้องต้น เพื่อปูพื้นไปสู่ระดับกลางและระดับสูง
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเฉพาะด้าน
เรียนภาษาอังกฤษครบทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ระดับกลางและระดับสูง เพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตรงสายงานและความต้องการของผู้เรียน เช่น ภาคธุรกิจการโรงแรม ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจระหว่างประเทศ เป็นต้น
เตรียมสอบ TOEFL และ IELTS (TOEFL and IELTS Preparation) เพื่อใช้ในการเข้าทำงานในต่างประเทศ
ติวเข้ม เจ้าะลึกข้อสอบ เพื่อการเตรียมตัวสอบโทเฟลและไอเอล
เตรียมสอบ TOEIC (TOEIC Preparation)
ติวเข้ม เจาะลึกข้อสอบ เพื่อการเตรียมตัวสอบโทอิค เพื่อให้ได้ผลคะแนนตามเป้าหมาย
แกรมม่า (Grammar)
เสริมสร้างพื้นฐานไวยากรณ์เพื่อการใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสำหรับการสอบ และความต้องการใช้ภาษาในการสื่อสารที่ถูกต้อง
การเขียน (Writing)
เสิรมสร้างและพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นการเขียนเชิงธุรกิจหรือเชิงวิชาการ เพื่อการสอบและการใช้งานจริงในภาคธุรกิจและการศึกษา

 


ภาษาอังกฤษ สำหรับเด็ก วัยเรียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั่วไป
เรียนภาษาอังกฤษครบทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน เบื้องต้น เพื่อปูพื้นไปสู่ระดับกลางและระดับสูง ไม่เน้นอ้างอิงกับหลักสูตรที่โรงเรียน เน้นการใช้งานจริง
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเฉพาะด้าน
เรียนภาษาอังกฤษครบทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ระดับกลางและระดับสูง เพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เน้นให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียนในการใช้งานในสถานการณ์จริง ไม่เน้นอ้างอิงกับหลักสูตรที่โรงเรียน
เตรียมสอบ TOEFL, IELTS, GED, SAT, GAT, IGCSE, TU-GET, CU-TEP, CU-ATT และการสอนทุกประเภท
ติวเข้ม เจ้าะลึกข้อสอบ เพื่อการเตรียมตัวสอบประเภทต่าง เพื่อใช้ในการสอบเทียบ สอบเข้า เรียนต่อในและต่างประเทศ และการสอบแข่งขันทุกประเภท
เตรียมสอบ TOEIC (TOEIC Preparation)
ติวเข้ม เจาะลึกข้อสอบ เพื่อการเตรียมตัวสอบโทอิค เพื่อให้ได้ผลคะแนนตามเป้าหมายตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้ยื่นจบ
 
แกรมม่า (Grammar)
เสริมสร้างพื้นฐานไวยากรณ์เพื่อการใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสำหรับการสอบทุกระดับชั้น และความต้องการใช้ภาษาในการสื่อสารที่ถูกต้อง ดำเนินการสอนนอกหลักสูตรและอ้างอิงจากหลักสูตรที่โรงเรียน เพื่อเพิ่มเกรด เตรียมสอบ ดูแลการบ้าน และหรือการใช้งานจริง
การเขียน (Writing) 
เสิรมสร้างและพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ เพื่อการสอบและการใช้งานจริง ประยุกต์ใช้ได้ทุกสถานการณ์ ดำเนินการสอนแบบนอกหลักสูตรและอ้างอิงจากหลักสูตรที่โรงเรียน ให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียน เพื่อเพิ่มเกรด เตรียมสอบ ดูแลการบ้าน และหรือการใช้งานจริง
การอ่าน (Reading)
เสริมสร้างคลังศัพท์ การอ่านเอาความและการอ่านตีความ เพื่อการสอบและการใช้งานจริง ประยุกต์ใช้ได้ทุกสถานการณ์ ดำเนินการสอนแบบนอกหลักสูตรและอ้างอิงจากหลักสูตรที่โรงเรียน ให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียน เพื่อเพิ่มเกรด เตรียมสอบ ดูแลการบ้าน และหรือการใช้งานจริง
 

ครูสอนพิเศษ ภาษาอังกฤษ เจ้าของภาษา

เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาทั้งแบบเดี่ยวและกลุ่มได้แล้ววันนี้ สามารถเหมาจ่ายเป็นคอร์ส หรือจ่ายเป็นครั้งได้  ราคาเริ่มต้นที่ 500 บาท ต่อชั่วโมง สำหรับแบบเดี่ยว ยิ่งเรียนเป็นกลุ่มยิ่งถูกลงอีก อาจารย์ชาวต่างชาติของเรา เป็นอาจารย์ประจำสถาบัน มีประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษมาก่อน ไม่ใช่ชาวต่างชาติที่มา work and travel ในเมืองไทย เพราะฉะนั้นรับประกันได้ว่า ท่านจะได้รับการสอนที่เป็นขั้นตอน และอย่างถูกวิธี เพื่อให้ท่านสามารถใช้และพูดภาษาอังกฤษได้อย่างเจ้าของภาษาด้วยระยะเวลาอันสั้น ปรึกษาได้ที่ 083-9995790  

ติดต่อพูดคุยกับครูนุกได้โดยตรง โดยกดที่รูป Add Friends ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ
 

เพิ่มเพื่อน                                                    

หรือโทร 083-999-5790

จัดส่งและคัดสรรติวเตอร์โดย ครูนุก ชัชชญา คอร์เรีย

ปริญญาโท พัฒนศึกษา ภาควิชานโยบายและการจัดการความเป็นผู้นำทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท การสอนภาษาอังกฤษ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สถาบัน CHULATUTOREXPRESS สาขาพานทอง ชลบุรี
 
Visitors: 86,363