รับสอนพิเศษ ชีวะติวเตอร์สอนพิเศษของเรา เป็นติวเตอร์สอนที่บ้านคุณภาพ ทางเราเน้นคุณสมบัติที่ครบถ้วน ตรงตามความต้องการของผู้เรียนและผู้ปกครองเป็นสำคัญ ท่านสามารถระบุคุณสมบัติของติวเตอร์ได้ทุกคุณสมบัติ ไม่ว่าจะเป็น มหาวิทยาลัยที่ติวเตอร์กำลังศึกษาอยู่หรือจบการศึกษา สามารถระบุได้ว่าจะเป็น ติวเตอร์ จุฬา ธรรมศาสตร์ มหิดล เกษตรศาสตร์ ศิลปากร หรือจะเป็นจากสถาบันชื่อดังอื่นๆ รวมไปถึงเพศ อายุ บุคลิก นิสัย และสไตล์การสอนของติวเตอร์และครูสอนพิเศษที่บ้าน เพื่อเราจะสามารถจัดหาติวเตอร์ได้ตรงใจท่านมากที่สุดค่ะ

ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถระบุเลือกคุณสมบัติของติวเตอร์ได้

ไม่ว่าจะเป็น มหาวิทยาลัยที่ติวเตอร์จบหรือกำลังศึกษาอยู่ ทั้งระดับชั้นปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ระบุเพศ อายุ ประสบการณ์ หรือแม้แต่บุคคลิกาพของติวเตอร์ มั่นใจได้ว่าท่านจะได้ติวเตอร์ที่ตรงใจที่สุดค่ะ


ส่วนหนึ่งของติวเตอร์และครูสอนพิเศษของเรา เช็คประวัติเพิ่มเติมได้โดยกรอกแบบฟอร์มติดต่อกลับ หรือโทรมาที่ 083-999-5790

 
 • ติวเตอร์ตัวต่อตัว
  ติวเตอร์พี่เจ

  นางสาวสรวงสุดา มาเวหา
  ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ เคมี
  เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ติวเตอร์ตัวต่อตัว
  ติวเตอร์พี่ปลื้ม

  นางสาวชมธร สุขวิวัฒนากร
  ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ติวเตอร์ตัวต่อตัว
  ติวเตอร์พี่แพร

  นางสาวบุณยาพร ผึ้งไผ่งาม
  ปริญญาตรี International College Bio Medical Science
  มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ติวเตอร์ตัวต่อตัว
  ติวเตอร์พี่มุก

  นางสาวมุกมณี กองชนะสมบัติ
  ปริญญาตรี แพทยศาสตร์ศิราชพยาบาล
  มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ติวเตอร์ตัวต่อตัว
  ติวเตอร์พี่จีจี้

  นางสาวจินห์จุฑส มาโหมด
  ปริญญาตรี สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ติวเตอร์ตัวต่อตัว
  ติวเตอร์พี่อ๋อ

  นางสาวนิศาชล พันธ์ชิต
  ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ เอกชีวเคมี
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ติวเตอร์ตัวต่อตัว
  ติวเตอร์พี่ฟ้า

  นางสาวปภาดา อุณหพิพัฒพงศ์
  ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ ชีวเคมี
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ติวเตอร์ตัวต่อตัว
  ติวเตอร์พี่ป่าน

  นายปุณณวิช คุณาอัครวุฒิ
  ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์
  ชีวการแพทย์
  มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ติวเตอร์ตัวต่อตัว
  ติวเตอร์พี่เฟรม

  นางสาวชนกเนตร สิทธิวงศ์
  ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ ชีวเคมี
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


รับสอนพิเศษ ชีวะ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 

รับสอนพิเศษที่บ้าน ชีวะ ระดับชั้น มัธยมศึกปีที่ 4-6 เพื่อช่วยเหลือในเรื่องของการบ้าน รายงาน เพื่อให้เกิดการฝึกฝนและทบทวนอย่างสม่ำเสมอ

รับสอนพิเศษที่บ้าน ชีวะ ระดับชั้น มัธยมศึกปีที่ 4-6  เพื่อปรับพื้นฐานให้แน่นสำหรับน้องๆที่เรียนค่อนข้างอ่อน จนสามารถทำความเข้าใจเองได้

รับสอนพิเศษที่บ้าน ชีวะ ระดับชั้น มัธยมศึกปีที่ 4-6 เพื่อสอนเสริม เพื่มเกรด เติมเนื้อหาจากที่โรงเรียนอย่างเข้มข้น สอดคล้องกับเนื้อหาและหลักสูตรที่โรงเรียน โดยฝึกให้ทำโจทย์ที่ยากขึ้น พร้อมเสริมสร้างความรู้เพิ่มเติม

รับสอนพิเศษที่บ้าน ชีวะ ระดับชั้น มัธยมศึกปีที่ 4-6 เพื่อติวสอบแข่งขัน ติวสอบทุกประเภท

รับสอนพิเศษที่บ้าน ชีวะ ระดับชั้น มัธยมศึกปีที่ 4-6 เพื่อติวสอบเข้ามหาวิทยาลัยทั้งระบบรับตรง และแอดมิชชั่น ติวสอบเข้ามหาวิทยาลัยชื่อดังต่างๆ เช่น จุฬาลงกรณ์ ธรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ มหิดล ศิลปาศาสตร์ ศรีนครินทร์วิโรฒ บูรพา ขอนแก่น เชียงใหม่ พระจอมเกล้าธนบุรี พระจอมเกล้าลาดกระบัง พระจอมเกล้าพระนครเหนือ และมหาวิทยาลัยชื่อดังทั่วประเทศ

 

การเรียนกับติวเตอร์ตัวต่อตัวของเรา

 • เรียนกับติวเตอร์ชีวะโดยตรง ตัวต่อตัว จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ เช่น จุฬาลงกรณ์ ธรรมศาสตร์ มหิดล และมหาวิทยาลัยชั้นนำอื่นๆ
 • เทคนิคและแผนการสอนของติวเตอร์สอนพิเศษของเราจะถูกปรับใช้ให้ตรงกับความต้องการและพื้นฐานของผู้เรียนเป็นสำคัญ
 • ผู้เรียนมีจุดอ่อน ติวเตอร์ ตัวต่อตัวของเราจะทำการแก้ไข ผู้เรียนมีจุดแข็ง ติวเตอร์เราจะทำการเสริมเพิ่มเติมเข้าไปให้ดียิ่งขึ้น
 • หาผู้เรียนมีพื้นฐานมาไม่ค่อยดีนัก ติวเตอร์ ตัวต่อตัวของเราจะสอนตั้งแต่พื้นฐาน ไปจนถึงสามารถสอบเข้าระดับมหาวิทยาลัยได้
 • การเรียนการสอนของติวเตอร์ ตัวต่อตัวของเรา เน้นการฝึกฝนที่เป็นรูปธรรม ไม่เน้นการท่องจำ เน้นความเข้าใจเป็นหลัก

ติดต่อพูดคุยกับครูนุกได้โดยตรง โดยกดที่รูป Add Friends ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ
 

เพิ่มเพื่อน                                                    

หรือโทร 083-999-5790

จัดส่งและคัดสรรติวเตอร์โดย ครูนุก ชัชชญา คอร์เรีย

ปริญญาโท พัฒนศึกษา ภาควิชานโยบายและการจัดการความเป็นผู้นำทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท การสอนภาษาอังกฤษ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รับสอนพิเศษที่บ้าน หรือสถานที่ที่ผู้เรียนต้องการ 

วิชาชีววิทยา ทั้งหลักสูตรปรกติ สองภาษา และนานาชาติ โดยติวเตอร์ขั้นเทพ 

Visitors: 98,823